ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ناودانی

قیمت روز ناودانی

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی ناودانی، ناودانی ناب تبریز، ثبات قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز ناودانی به لیست آگهی فروش ناودانی آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ ناودانی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۰
نوع ناودانی
ضخامت
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
ناودانی ذوب آهن اصفهان
14
12
0
0
ناودانی ذوب آهن اصفهان
16
12
0
0
8
6
0
4500
10
6
0
4500
10
12
0
4500
12
6
0
4500
12
12
0
4500
14
6
0
4500
14
12
0
4500
16
6
0
4500
16
12
0
4500
ناودانی اسپیرال اصفهان
5
6
0
4730
ناودانی اسپیرال اصفهان
5
6
0
0
ناودانی اسپیرال اصفهان
6
6
0
0
ناودانی اسپیرال اصفهان
6
6
0
4630
ناودانی صبا فولاد منظومه اصفهان
6
6
0
0
ناودانی صبا فولاد منظومه اصفهان
6
6
0
0
ناودانی صبا فولاد منظومه اصفهان
8
6
0
0
ناودانی نورد آریان فولاد
10
6
0
0
ناودانی نورد آریان فولاد
12
6
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
6
6
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
6
6
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
8
6
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
8
6
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
8
12
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
8
12
0
0
ناودانی نورد فولاد تهران
10
6
0
0
ناودانی نورد آریان فولاد
10
6
0
0
ناودانی نورد آریان فولاد
10
12
0
0
ناودانی نورد آریان فولاد
10
12
0
0
ناودانی فایکو
14
6
0
0
ناودانی فایکو
14
6
0
0
ناودانی فایکو
16
6
0
0
ناودانی فایکو
16
6
0
0
ناودانی فایکو
18
12
0
0
ناودانی فایکو
18
12
0
0
ناودانی مقاطع فولادی شکفته
6
6
0
0
ناودانی مقاطع فولادی شکفته
8
6
0
0
ناودانی مقاطع فولادی شکفته
10
6
0
0
ناودانی مقاطع فولادی شکفته
12
6
0
0
ناودانی مقاطع فولادی شکفته
14
6
0
0
ناودانی فولاد فراد
8
6
0
0
ناودانی فولاد فراد
8
12
0
0
ناودانی فولاد فراد
10
6
0
4300
ناودانی فولاد فراد
10
12
0
4400
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
8
6
0
4460
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
10
6
0
0
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
12
6
0
0
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
14
6
0
0
ناودانی پروفیل صنعت ماهان
16
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
8
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
8
12
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
10
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
10
12
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
12
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
12
12
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
14
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
14
12
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
16
6
0
0
ناودانی فولاد البرز غرب
16
12
0
0
ناودانی فولاد مهر سهند
8
6
0
0
ناودانی فولاد مهر سهند
10
6
0
0
ناودانی فولاد مهر سهند
12
6
0
0
ناودانی الماس یزد
10
6
0
0
ناودانی الماس یزد
12
6
0
0
ناودانی الماس یزد
14
6
0
0
ناودانی الماس یزد
16
6
0
0
ناودانی فولاد دهشیر یزد
6
6
0
4230
ناودانی فولاد دهشیر یزد
8
6
0
0
ناودانی فولاد دهشیر یزد
10
6
0
4230
ناودانی فولاد دهشیر یزد
12
6
0
4230
ناودانی فولاد دهشیر یزد
12
12
0
0
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
8
6
0
0
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
8
12
0
0
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
10
6
0
0
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
10
12
0
0
ناودانی نور سجاد
8
6
0
0
ناودانی نور سجاد
10
6
0
0
ناودانی نورد یاوران زنجان
6
6
0
0
ناودانی ایوانکی
6
6
0
4300
ناودانی ایوانکی
10
6
0
4300
ناودانی ایوانکی
12
6
0
4300