ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ناودانی | ‌Channel

قیمت روز ناودانی | ‌Channel

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی ناودانی، ناودانی ناب تبریز، ثبات قیمت داشته است.
ناودانی فولاد البرز غرب و ناودانی فولاد الماس یزد نیز ثبات قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز ناودانی به لیست آگهی فروش ناودانی آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ ناودانی | ‌Channel

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۴۹
نوع ناودانی
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4300
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتر - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4300
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 12 متری - فولاد ناب تبریز
4520
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتر - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتر - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
ناودانی - ضخامت 5 میلیمتر - 6 متری - اسپیرال اصفهان
4790
0
ناودانی - ضخامت 5 میلیمتر - 6 متری - اسپیرال اصفهان
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - اسپیرال اصفهان
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - اسپیرال اصفهان
4690
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 12 متری - نورد فولاد تهران
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 12 متری - نورد فولاد تهران
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - نورد آریان فولاد
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 12 متری - نورد آریان فولاد
0
0
ناودانی -ضخامت 14 میلیمتر - 6 متری - فایکو
0
0
ناودانی -ضخامت 14 میلیمتر - 12 متری - فایکو
0
0
ناودانی -ضخامت 16 میلیمتر - 6 متری - فایکو
0
0
ناودانی -ضخامت 16 میلیمتر - 12 متری - فایکو
0
0
ناودانی -ضخامت 18 میلیمتر - 6 متری - فایکو
0
0
ناودانی -ضخامت 18 میلیمتر - 12 متری - فایکو
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - مقاطع فولادی شکفته
4440
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - مقاطع فولادی شکفته
4440
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - مقاطع فولادی شکفته
4440
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - مقاطع فولادی شکفته
4440
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 6 متری - مقاطع فولادی شکفته
4440
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - فولاد فراد
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 12 متری - فولاد فراد
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - فولاد فراد
4300
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 12 متری - فولاد فراد
4400
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
4550
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتر - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتری - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتری - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتری - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتری - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتری - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتری - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتری - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتری - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتری - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتری - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - الماس یزد
4440
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - الماس یزد
4440
0
ناودانی - ضخامت 14 میلیمتر - 6 متری - الماس یزد
4440
0
ناودانی - ضخامت 16 میلیمتر - 6 متری - الماس یزد
4440
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - فولاد دهشیر یزد
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - فولاد دهشیر یزد
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - فولاد دهشیر یزد
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - فولاد دهشیر یزد
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 12 متری - فولاد دهشیر یزد
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 12 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 12 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
ناودانی - ضخامت 8 میلیمتر - 6 متری - نور سجاد
0
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - نور سجاد
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
ناودانی - ضخامت 6 میلیمتر - 6 متری - ایوانکی
4500
0
ناودانی - ضخامت 10 میلیمتر - 6 متری - ایوانکی
0
0
ناودانی - ضخامت 12 میلیمتر - 6 متری - ایوانکی
4500
0