ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

میلگرد - Ribbed Round Bar

قیمت روز > میلگرد

قیمت روز میلگرد | Ribbed Round Bar Price

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه‌های تولیدی میلگرد، میلگرد ذوب آهن اصفهان، ثبات قیمت داشته است.
درمورد میلگرد کارخانه‌ی میلگرد شاهرود شرایط مشابه بوده و قیمت‌های اعلام شده حاکی از  ثبات قیمت میلگرد تولیدی این کارخانه را دارد. 
میلگرد آریاذوب امروز ثبات قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز میلگرد به لیست آگهی فروش میلگرد آهن20 مراجعه نمایید.
مقاله ی در مورد "قیمت میلگرد" را از اینجا مطالعه کنید.

 

لیست نرخ میلگرد - Ribbed Round Bar

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۱۸
نوع و تولید کننده میلگرد
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4270
70
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4200
-150
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4350
150
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4200
4200
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 26 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4600
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4600
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4600
200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4400
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4350
50
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4300
4300
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 36 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 40 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4420
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4420
160
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4260
170
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4090
-330
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4420
100
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
200
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4120
-300
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4420
30
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4390
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4390
40
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4350
-50
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4400
100
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4300
100
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4200
-100
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4300
170
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4130
-20
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4150
4150
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4110
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4110
4110
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4060
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4060
4060
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4260
50
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4210
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4160
4160
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
-4130
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
4130
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
4080
4080
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4350
4350
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4250
50
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4200
50
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4200
-170
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
4370
20
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
4350
4350
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
4330
4330
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4150
100
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4050
-420
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4470
210
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4260
-100
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4360
100
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4260
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4210
-130
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4340
120
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4220
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4170
-280
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4450
50
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4400
50
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4350
30
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
4320
190
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
4130
4130
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
4320
200
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
4120
4120
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4520
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4520
180
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4340
-10
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4350
130
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4220
50
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4170
-20
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4190
4190
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4070
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4070
4070
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4070
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4070
4070
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4070
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4070
4070
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4070
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4070
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
4070
4070
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4200
90
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4110
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4110
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4110
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4110
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4110
30
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4080
4080
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4040
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4040
4040
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4040
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4040
4040
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4040
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4040
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4040
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4040
4040
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4200
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
50
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4350
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4350
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4350
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4270
-80
میلگرد A2 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
4350
4350
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4450
180
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4270
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4270
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4270
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4270
20
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4250
-350
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4600
150
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4450
50
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4400
100
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4300
-250
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4550
80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4470
220
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
130
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4120
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4120
60
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4060
4060
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
-4130
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4130
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4130
4130
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
4120
4120
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4350
200
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4150
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
-100
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4250
100
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
-4250
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
-50
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4300
50
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
-50
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4300
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
-220
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4470
70
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4400
50
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4350
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4350
50
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4300
4300
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4200
4200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4130
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4130
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4130
30
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4100
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4100
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4100
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4100
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4100
-150
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4250
150
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4100
-150
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4250
4250
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4200
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4200
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4200
4200
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4270
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4270
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4220
70
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4150
40
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4110
-90
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4200
100
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4100
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4100
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4100
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4100
4100
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4210
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4210
90
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4120
30
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4090
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4090
30
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
4060
4060
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4050
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
4050
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
4050
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
4050
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
4050
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
4050
4050
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
4350
4350
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
4150
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
4150
4150
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4350
200
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4150
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4150
30
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4120
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4120
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4120
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4120
4120
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4510
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4510
30
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4480
50
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4430
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4380
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4380
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4380
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4380
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4380
-30
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4410
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4410
4410
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
0