ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

میلگرد - Ribbed Round Bar

قیمت روز > میلگرد

قیمت میلگرد | Ribbed Round Steel Bar

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه‌های تولیدی میلگرد، قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان، افزایش داشته است.
درمورد قیمت میلگرد کارخانه‌ی میلگرد شاهرود شرایط مشابه بوده و قیمت‌های اعلام شده حاکی از  افزایش قیمت میلگرد تولیدی این کارخانه را دارد. 
قیمت میلگرد آریاذوب امروز افزایش  داشته است.
 
  • برای آگاهی از قیمت میلگرد به لیست آگهی فروش میلگرد آهن20 مراجعه نمایید.
  • مقاله ی در مورد "قیمت میلگرد" را از اینجا مطالعه کنید.
  • قیمت میلگرد اصفهان ، قیمت میلگرد ظفر بناب ، قیمت میلگرد آناهیتا ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد شاهرود و سایر کارخانه های تولید میلگرد به صورت روزانه در سایت آهن20 قرار می گیرد. لطفا به تاریخ بروز رسانی دقت کنید.

 

لیست نرخ میلگرد - Ribbed Round Bar

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۵۰
نوع میلگرد
سایز
استاندارد
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
4200
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
22
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
25
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
32
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
8
A3
12 متری
4550
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
10
A3
12 متری
4550
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
12
A3
12 متری
4400
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
14
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
16
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
18
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
20
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
22
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
25
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
32
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
36
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کویر کاشان
40
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نیشابور
10
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار نیشابور
12
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار نیشابور
14
A3
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار نیشابور
16
A3
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار نیشابور
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نیشابور
20
A3
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار نیشابور
22
A3
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار نیشابور
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نیشابور
28
A3
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار نیشابور
32
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار زاگرس
10
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار زاگرس
12
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار زاگرس
14
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
16
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
18
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
20
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
22
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
25
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
28
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار زاگرس
32
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
8
A3
12 متری
4420
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
10
A3
12 متری
4390
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
12
A3
12 متری
4390
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
14
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
16
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
18
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
20
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
22
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
25
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
28
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
32
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد فولاد یزد احرامیان
32
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار شاهرود
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار شاهرود
12
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار شاهرود
14
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
16
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
18
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
20
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
22
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
24
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
25
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار شاهرود
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار شاهرود
32
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
10
A2
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
10
A3
12 متری
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
12
A2
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
12
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
14
A2
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
14
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
16
A2
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
16
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
18
A2
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
18
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
20
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
22
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
25
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
28
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار آریان فولاد
32
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
10
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
12
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
14
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
16
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
20
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
22
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
25
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
28
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد امیر کبیر خزر
32
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
8
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
10
A2
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
12
A2
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
14
A3
12 متری
4040
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
16
A3
12 متری
4040
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
18
A3
12 متری
4040
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
20
A3
12 متری
4040
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
8
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
10
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
12
A3
12 متری
4120
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
14
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
16
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
18
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
20
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
22
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
25
A3
12 متری
4020
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
28
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
32
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان
10
A2
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان
12
A2
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان
14
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان
16
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
8
A3
12 متری
4240
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
10
A3
12 متری
4210
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
10
A2
12 متری
4310
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
12
A3
12 متری
4210
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
14
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
16
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
18
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
20
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
22
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
25
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
28
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش
32
A3
12 متری
4170
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
10
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
12
A3
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
14
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
16
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
18
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
20
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
22
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
25
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
28
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
32
A3
12 متری
4080
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
8
A2
12 متری
4450
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
10
A2
12 متری
4400
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
12
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
14
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
16
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
18
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
20
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
22
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
25
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
28
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
32
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
8
A2
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
10
A2
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
12
A2
12 متری
4060
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد قزوین
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
8
A2
12 متری
4250
0
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
10
A2
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
12
A2
12 متری
4050
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
8
A3
12 متری
4560
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
10
A3
12 متری
4400
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
12
A3
12 متری
4460
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
14
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
16
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
18
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
20
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
22
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
25
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
10
A2
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
10
A3
12 متری
4230
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
12
A2
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
14
A2
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
16
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
16
A3
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
18
A3
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
20
A3
12 متری
4130
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
28
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان
32
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فایکو
10
A3
12 متری
4180
0
میلگرد آجدار فایکو
12
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار فایکو
14
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
16
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
18
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
20
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
22
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
25
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
28
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فایکو
32
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
14
A2
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
16
A2
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
16
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
18
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
20
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
22
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار نورد کرمان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ارگ تبریز
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
14
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
16
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
18
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
20
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار نورد شیراز
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
8
A3
12 متری
4390
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
10
A3
12 متری
4340
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
12
A3
12 متری
4340
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
14
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
16
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
18
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
20
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
22
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
25
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار ظفر بناب
28
A3
12 متری
4260
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
8
A2
12 متری
4330
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
8
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
14
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
16
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
8
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
10
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
12
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
14
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
16
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
18
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان
20
A3
12 متری
4280
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
8
A3
12 متری
4540
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
10
A3
12 متری
4390
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
12
A3
12 متری
4340
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
14
A3
12 متری
4240
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
16
A3
12 متری
4240
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
18
A3
12 متری
4240
0
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
20
A3
12 متری
4240
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
8
A3
12 متری
4600
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
10
A3
12 متری
4530
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
12
A3
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
14
A3
12 متری
4160
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
16
A3
12 متری
4160
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
20
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
22
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
25
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
28
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد
32
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
8
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ایوان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ایوان
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ایوان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ایوان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ایوان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
8
A2
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
10
A2
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
12
A2
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
12
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
14
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
16
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
20
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
22
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد سیادین ابهر
25
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد پرند
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد پرند
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد پرند
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
14
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
18
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
22
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
28
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
8
A2
12 متری
4630
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
10
A2
12 متری
4530
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
12
A2
12 متری
4480
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
12
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
14
A2
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
14
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
16
A2
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
16
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
18
A2
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
18
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
20
A2
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
20
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
25
A3
12 متری
0
0
10
A3
12 متری
4170
0
12
A3
12 متری
4120
0
14
A3
12 متری
4100
0
16
A3
12 متری
4100
0
18
A3
12 متری
4070
0
20
A3
12 متری
4070
0
22
A3
12 متری
4070
0
25
A3
12 متری
4070
0
28
A3
12 متری
4070
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
12
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
14
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
16
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
18
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
20
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
22
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
25
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
28
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد نیم صدرای توس
32
A3
12 متری
4090
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
8
A2
12 متری
4300
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
10
A3
12 متری
4250
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
12
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
14
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
16
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
18
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
20
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
22
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
25
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
28
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
32
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
12
A2
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
12
A3
12 متری
4220
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
14
A2
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
14
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
16
A2
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
16
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
18
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
20
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
12
A3
12 متری
4200
0
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
14
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
16
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
20
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
8
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
28
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه
32
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار کاوه اروند
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس
32
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
8
A3
12 متری
4450
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
10
A3
12 متری
4350
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
12
A3
12 متری
4250
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
14
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
16
A3
12 متری
4150
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
18
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
20
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
22
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
25
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
28
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول
32
A3
12 متری
4100
0
میلگرد آجدار فولاد صائب
8
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد صائب
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد صائب
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد صائب
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد صائب
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
8
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
10
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
12
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد تات
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد تات
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد زرین میاندوآب
25
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
8
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
10
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
12
A2
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
14
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
16
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
18
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
20
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار هشترود
22
A3
12 متری
0
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
8
A2
12 متری
4510
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
10
A3
12 متری
4480
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
12
A3
12 متری
4430
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
14
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
16
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
18
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
20
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
22
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
25
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
28
A3
12 متری
4380
0
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
32
A3
12 متری
4380
0