ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

میلگرد - Ribbed Round Bar

قیمت روز > میلگرد

قیمت میلگرد | Ribbed Round Steel Bar

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه‌های تولیدی میلگرد، قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان، افزایش داشته است.
درمورد قیمت میلگرد کارخانه‌ی میلگرد شاهرود شرایط مشابه بوده و قیمت‌های اعلام شده حاکی از  افزایش قیمت میلگرد تولیدی این کارخانه را دارد. 
قیمت میلگرد آریاذوب امروز افزایش  داشته است.
 
  • برای آگاهی از قیمت میلگرد به لیست آگهی فروش میلگرد آهن20 مراجعه نمایید.
  • مقاله ی در مورد "قیمت میلگرد" را از اینجا مطالعه کنید.
  • قیمت میلگرد اصفهان ، قیمت میلگرد ظفر بناب ، قیمت میلگرد آناهیتا ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد شاهرود و سایر کارخانه های تولید میلگرد به صورت روزانه در سایت آهن20 قرار می گیرد. لطفا به تاریخ بروز رسانی دقت کنید.

 

لیست نرخ میلگرد - Ribbed Round Bar

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۴۷
نوع و تولید کننده میلگرد
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4340
4340
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4400
4400
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4300
50
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4320
30
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
4320
30
میلگرد A3 - سایز 26 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4350
-30
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4350
-30
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4340
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4250
-80
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
4250
-80
میلگرد A3 - سایز 36 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 40 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
0
-4580
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
0
-4420
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
4340
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
90
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
90
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
4340
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
90
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
4340
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4340
90
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4620
140
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4380
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
4320
90
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4430
4430
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4430
4430
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4620
120
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4520
120
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4420
120
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4470
90
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4320
4320
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4290
4290
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
4290
4290
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4460
80
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4360
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4270
80
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4550
100
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4450
100
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4400
100
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4350
100
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4400
150
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4390
-910
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4400
100
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
4580
110
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4240
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
4190
50
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4490
140
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4390
90
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4470
70
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4370
70
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4550
300
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
4350
100
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4380
4380
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
4330
70
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4580
80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4530
80
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
4480
80
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4430
4430
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4530
4530
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4790
4790
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4390
4390
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4380
4380
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
4370
4370
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4580
50
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4380
30
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4400
30
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4260
30
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4270
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4280
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4230
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4180
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4390
90
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4310
90
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
4310
90
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4200
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4200
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4230
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4200
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4200
80
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
4200
80
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4380
130
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4300
4300
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4290
90
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4290
90
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4290
90
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4290
90
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
4290
90
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4350
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4480
130
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4480
130
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
4400
130
میلگرد A2 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
4580
90
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4580
80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4410
80
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4410
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4410
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4410
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4390
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
4390
80
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4830
60
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4700
80
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4650
80
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4550
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4550
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4550
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4550
80
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4700
80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4620
70
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4420
70
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4300
70
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4300
70
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
4250
70
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4390
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
0
-4180
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4300
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4300
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
4250
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4550
20
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4500
20
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4500
20
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4500
20
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
4450
20
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4580
30
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4430
4430
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4260
30
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4230
30
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4230
30
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4230
30
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
4230
30
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4510
110
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
4410
160
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4460
90
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4460
90
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4460
90
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
4460
90
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4520
90
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4420
70
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4420
70
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
4370
70
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
0
-4220
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4290
70
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4260
90
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4250
80
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4250
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4250
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4250
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4250
80
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4360
110
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4260
110
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4260
110
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4260
110
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
4260
110
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4220
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
-4150
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
4120
20
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
4120
20
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
4120
20
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
4120
20
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
4120
20
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4470
80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4270
90
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4270
90
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4260
80
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4260
80
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4260
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
4260
80
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4550
70
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4450
4450
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4450
4450
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4300
90
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4300
90
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4300
90
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4300
90
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
4300
90
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4620
40
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4590
40
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4550
50
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
40
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
4490
10
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
0