ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

میلگرد - Ribbed Round Bar

قیمت روز > میلگرد

قیمت میلگرد | Ribbed Round Steel Bar

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه‌های تولیدی میلگرد، قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان، افزایش داشته است.
درمورد قیمت میلگرد کارخانه‌ی میلگرد شاهرود شرایط مشابه بوده و قیمت‌های اعلام شده حاکی از  افزایش قیمت میلگرد تولیدی این کارخانه را دارد. 
قیمت میلگرد آریاذوب امروز افزایش  داشته است.
 
  • برای آگاهی از قیمت میلگرد به لیست آگهی فروش میلگرد آهن20 مراجعه نمایید.
  • مقاله ی در مورد "قیمت میلگرد" را از اینجا مطالعه کنید.
  • قیمت میلگرد اصفهان ، قیمت میلگرد ظفر بناب ، قیمت میلگرد آناهیتا ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد شاهرود و سایر کارخانه های تولید میلگرد به صورت روزانه در سایت آهن20 قرار می گیرد. لطفا به تاریخ بروز رسانی دقت کنید.

 

لیست نرخ میلگرد - Ribbed Round Bar

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۵۸
نوع و تولید کننده میلگرد
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4340
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 26 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 36 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 40 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4830
4830
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4680
340
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4500
160
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نیشابور
4680
60
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
-4320
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - زاگرس
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4430
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4430
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - درپاد تبریز
0
-4620
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4800
280
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4600
180
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 24 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
280
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4600
180
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
230
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - شاهرود
4700
330
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4320
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4290
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریان فولاد
0
-4460
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4600
240
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4550
280
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
230
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - امیر کبیر خزر
4500
4500
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آریا ذوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
0
-4550
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4700
4700
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4600
150
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4550
150
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
150
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
100
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
110
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4550
150
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - پرشین فولاد
4500
-80
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کویر کاشان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صدر فولاد لرستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4190
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد کوثر اهواز
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4390
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4470
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4550
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4350
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کاوه تیکمه داش
0
-4500
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4380
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4330
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذربایجان میانه
0
-4580
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4530
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آناهیتا گیلان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قزوین
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پارس آرمان
0
-4430
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4530
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4790
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4390
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4380
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن اردبیل
0
-4580
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4800
420
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4550
150
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
210
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد گرم سمنان
4470
4470
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - صنایع فولاد بردسیر کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آلیاژی ایران
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
-4390
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
-4310
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
-4310
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فایکو
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4200
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4200
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
-4200
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورئ کرمان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4380
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
-4290
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ارگ تبریز
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - نورد شیراز
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4480
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4480
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4400
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ظفر بناب
0
-4580
میلگرد A2 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سپهر ایرانیان
0
-4580
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4390
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4390
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد حسن رود فولاد گیلان
0
-4830
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4940
240
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4870
220
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4820
270
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4740
190
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4740
190
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4740
190
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد گلستان
4740
40
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4620
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4420
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد بافق یزد
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد البرز تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایوان
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4700
4700
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4520
4520
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4520
4520
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد سیادین ابهر
4500
4500
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ایزدخواست جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرم آباد
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد پرند
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس تاکستان
0
-4250
میلگرد A2 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4250
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد خرمدشت تاکستان
0
-4550
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4500
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4500
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4500
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A2 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A2 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
0
-4580
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4430
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4230
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - جهان فولاد سیرجان
0
-4510
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
-4410
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد نیم صدرای توس
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آذر چلیک تبریز
0
-4460
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
-4460
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
-4460
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
-4460
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کرمانشاه
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4520
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4420
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4420
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
-4370
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - آذر فولاد امین
0
0
میلگرد A2 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4500
210
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4500
240
میلگرد A2 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
220
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
220
میلگرد A2 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
220
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
220
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
220
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد شمس سپهر
4470
110
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد قائم رازی
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد ابرکوه
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
-4120
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - کاوه اروند
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد آتیه خلیج فارس
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - روهینا جنوب دزفول
0
0
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد صائب
0
-4470
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4270
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4270
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
-4260
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد کیان ابهر
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد تات
0
0
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد الماس باران تک
0
0
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
0
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد زرین میاندوآب
0
-4550
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4450
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4300
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - هشترود
0
-4620
میلگرد A3 - سایز 8 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4590
میلگرد A3 - سایز 10 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4550
میلگرد A3 - سایز 12 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 14 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 16 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 18 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 20 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 22 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 25 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
-4490
میلگرد A3 - سایز 28 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
0
میلگرد A3 - سایز 32 آجدار - شاخه ۱۲ متری - فولاد راد همدان
0
0