ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ضایعات آهن

قیمت روز قراضه آهن | Scrap

برای آگاهی از قیمت روز آهن‌آلات به لیست آگهی فروش آهن‌آلات قراضه  آهن 20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

فروشگاه آهن آلات فلزات آهن 20

لیست نرخ ضایعات آهن

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۲۷
نام محصول
استان
قیمت میانگین
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
اصفهان
77500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
اصفهان
77300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
اصفهان
77100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
اصفهان
38500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
اصفهان
77400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
اصفهان
77200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
اصفهان
77000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
اصفهان
38450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
اصفهان
76900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
اصفهان
76700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
اصفهان
76500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
اصفهان
38200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
اصفهان
76500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
اصفهان
76300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
اصفهان
76100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
اصفهان
38000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
اصفهان
77300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
اصفهان
77100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
اصفهان
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
اصفهان
38400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
ابهر
81000
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
ابهر
80800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
ابهر
80600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
ابهر
40250
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
ابهر
80900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
ابهر
80700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
ابهر
80500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
ابهر
40200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
ابهر
80400
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
ابهر
80200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
ابهر
80000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
ابهر
39950
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
ابهر
80000
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
ابهر
79800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
ابهر
79600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
ابهر
39750
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
ابهر
80800
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
ابهر
80600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
ابهر
80400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
ابهر
40150
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
اردبیل
77500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
اردبیل
77300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
اردبیل
77100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
اردبیل
38500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
اردبیل
77400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
اردبیل
77200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
اردبیل
77000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
اردبیل
38450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
اردبیل
76900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
اردبیل
76700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
اردبیل
76500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
اردبیل
38200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
اردبیل
76500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
اردبیل
76300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
اردبیل
76100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
اردبیل
38000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
اردبیل
77300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
اردبیل
77100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
اردبیل
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
اردبیل
38400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
ایوانکی
75500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
ایوانکی
75300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
ایوانکی
75100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
ایوانکی
37500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
ایوانکی
75400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
ایوانکی
75200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
ایوانکی
75000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
ایوانکی
37450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
ایوانکی
74900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
ایوانکی
74700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
ایوانکی
74500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
ایوانکی
37200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
ایوانکی
74500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
ایوانکی
74300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
ایوانکی
74100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
ایوانکی
37000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
ایوانکی
75300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
ایوانکی
75100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
ایوانکی
74900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
ایوانکی
37400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
اهواز
76800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
اهواز
76600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
اهواز
76400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
اهواز
38150
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
اهواز
76700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
اهواز
76500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
اهواز
76300
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
اهواز
38100
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
اهواز
76200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
اهواز
76000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
اهواز
75800
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
اهواز
37850
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
اهواز
75800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
اهواز
75600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
اهواز
75400
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
اهواز
37650
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
اهواز
76600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
اهواز
76400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
اهواز
76200
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
اهواز
38050
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
بناب
79500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
بناب
79300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
بناب
79100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
بناب
39500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
بناب
79400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
بناب
79200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
بناب
79000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
بناب
39450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
بناب
78900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
بناب
78700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
بناب
78500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
بناب
39200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
بناب
78500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
بناب
78300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
بناب
78100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
بناب
39000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
بناب
79300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
بناب
79100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
بناب
78900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
بناب
39400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
بناب خضرلو
77300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
بناب خضرلو
77100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
بناب خضرلو
76900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
بناب خضرلو
38400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
بناب خضرلو
77200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
بناب خضرلو
77000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
بناب خضرلو
76800
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
بناب خضرلو
38350
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
بناب خضرلو
76700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
بناب خضرلو
76500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
بناب خضرلو
76300
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
بناب خضرلو
38100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
بناب خضرلو
76300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
بناب خضرلو
76100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
بناب خضرلو
75900
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
بناب خضرلو
37900
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
بناب خضرلو
77100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
بناب خضرلو
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
بناب خضرلو
76700
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
بناب خضرلو
38300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
بستان آباد
78000
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
بستان آباد
77800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
بستان آباد
77600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
بستان آباد
38750
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
بستان آباد
77900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
بستان آباد
77700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
بستان آباد
77500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
بستان آباد
38700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
بستان آباد
77400
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
بستان آباد
77200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
بستان آباد
77000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
بستان آباد
38450
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
بستان آباد
77000
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
بستان آباد
76800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
بستان آباد
76600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
بستان آباد
38250
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
بستان آباد
77800
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
بستان آباد
77600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
بستان آباد
77400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
بستان آباد
38650
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
بروجرد
81500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
بروجرد
81300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
بروجرد
81100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
بروجرد
40500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
بروجرد
81400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
بروجرد
81200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
بروجرد
81000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
بروجرد
40450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
بروجرد
80900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
بروجرد
80700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
بروجرد
80500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
بروجرد
40200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
بروجرد
80500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
بروجرد
80300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
بروجرد
80100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
بروجرد
40000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
بروجرد
81300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
بروجرد
81100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
بروجرد
80900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
بروجرد
40400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
سلفچگان
63700
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
سلفچگان
63500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
سلفچگان
63300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
سلفچگان
31600
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
سلفچگان
63600
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
سلفچگان
63400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
سلفچگان
63200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
سلفچگان
31550
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
سلفچگان
63100
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
سلفچگان
62900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
سلفچگان
62700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
سلفچگان
31300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
سلفچگان
62700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
سلفچگان
62500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
سلفچگان
62300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
سلفچگان
31100
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
سلفچگان
63500
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
سلفچگان
63300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
سلفچگان
63100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
سلفچگان
31500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
سمنان
72500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
سمنان
72300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
سمنان
72100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
سمنان
36000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
سمنان
72400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
سمنان
72200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
سمنان
72000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
سمنان
35950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
سمنان
71900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
سمنان
71700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
سمنان
71500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
سمنان
35700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
سمنان
71500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
سمنان
71300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
سمنان
71100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
سمنان
35500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
سمنان
72300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
سمنان
72100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
سمنان
71900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
سمنان
35900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
شاهرود
72500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
شاهرود
72300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
شاهرود
72100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
شاهرود
36000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
شاهرود
72400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
شاهرود
72200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
شاهرود
7200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
شاهرود
35950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
شاهرود
71900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
شاهرود
71700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
شاهرود
71500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
شاهرود
35700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
شاهرود
71500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
شاهرود
71300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
شاهرود
71100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
شاهرود
35500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
شاهرود
72300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
شاهرود
72100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
شاهرود
71900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
شاهرود
35900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
شهرضا
74500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
شهرضا
74300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
شهرضا
74100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
شهرضا
37000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
شهرضا
74400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
شهرضا
74200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
شهرضا
74000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
شهرضا
36950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
شهرضا
73900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
شهرضا
73700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
شهرضا
73500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
شهرضا
36700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
شهرضا
73500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
شهرضا
73300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
شهرضا
73100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
شهرضا
36500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
شهرضا
74300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
شهرضا
74100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
شهرضا
73900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
شهرضا
36900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
رشت
76500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
رشت
76300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
رشت
76100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
رشت
38000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
رشت
76400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
رشت
76200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
رشت
76000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
رشت
37950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
رشت
75900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
رشت
75700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
رشت
75500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
رشت
37700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
رشت
7550
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
رشت
75300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
رشت
75100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
رشت
37500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
رشت
76300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
رشت
76100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
رشت
75900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
رشت
37900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
یزد
74500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
یزد
74300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
یزد
74100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
یزد
37000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
یزد
74400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
یزد
74200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
یزد
7400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
یزد
36950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
یزد
73900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
یزد
73700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
یزد
73500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
یزد
36700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
یزد
73500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
یزد
73300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
یزد
73100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
یزد
36500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
یزد
74300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
یزد
74100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
یزد
73900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
یزد
36900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
تهران
83500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
تهران
83300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
تهران
83100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
تهران
41500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
تهران
83400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
تهران
83200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
تهران
83000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
تهران
41450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
تهران
82900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
تهران
82700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
تهران
82500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
تهران
41200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
تهران
82500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
تهران
82300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
تهران
82100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
تهران
41000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
تهران
83300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
تهران
83100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
تهران
82900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
تهران
41400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
دپو تهران
82000
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
دپو تهران
81800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
دپو تهران
81600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
دپو تهران
40750
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
دپو تهران
81900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
دپو تهران
81700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
دپو تهران
81500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
دپو تهران
40700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
دپو تهران
81400
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
دپو تهران
81200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
دپو تهران
81000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
دپو تهران
40450
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
دپو تهران
81000
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
دپو تهران
80800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
دپو تهران
80600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
دپو تهران
40250
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
دپو تهران
81800
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
دپو تهران
81600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
دپو تهران
81400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
دپو تهران
40650
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
قم
73500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
قم
73300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
قم
73100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
قم
36500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
قم
73400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
قم
73200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
قم
73000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
قم
36450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
قم
72900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
قم
72700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
قم
72500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
قم
36200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
قم
72500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
قم
72300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
قم
72100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
قم
36000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
قم
73300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
قم
73100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
قم
72900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
قم
36400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
مشهد
71500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
مشهد
71300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
مشهد
71100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
مشهد
35500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
مشهد
71400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
مشهد
71200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
مشهد
71000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
مشهد
35450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
مشهد
70900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
مشهد
70700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
مشهد
70500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
مشهد
35200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
مشهد
70500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
مشهد
70300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
مشهد
70100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
مشهد
35000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
مشهد
71300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
مشهد
71100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
مشهد
70900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
مشهد
35400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
نیشابور
49500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
نیشابور
49300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
نیشابور
49100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
نیشابور
24500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
نیشابور
49400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
نیشابور
49200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
نیشابور
4900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
نیشابور
24450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
نیشابور
48900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
نیشابور
48700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
نیشابور
48500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
نیشابور
24200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
نیشابور
48500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
نیشابور
48300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
نیشابور
48100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
نیشابور
24000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
نیشابور
49300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
نیشابور
49100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
نیشابور
48900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
نیشابور
24400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
همدان
74500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
همدان
74300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
همدان
74100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
همدان
37000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
همدان
74400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
همدان
74200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
همدان
74000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
همدان
36950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
همدان
73900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
همدان
73700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
همدان
73500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
همدان
36700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
همدان
73500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
همدان
73300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
همدان
73100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
همدان
36500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
همدان
74300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
همدان
74100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
همدان
73900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
همدان
36900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
یاسوج
77500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
یاسوج
77300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
یاسوج
77100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
یاسوج
38500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
یاسوج
77400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
یاسوج
77200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
یاسوج
77000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
یاسوج
38450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
یاسوج
76900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
یاسوج
76700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
یاسوج
76500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
یاسوج
38200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
یاسوج
76500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
یاسوج
76300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
یاسوج
76100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
یاسوج
38000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
یاسوج
77300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
یاسوج
77100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
یاسوج
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
یاسوج
38400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
ساوه
74500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
ساوه
74300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
ساوه
74100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
ساوه
37000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
ساوه
74400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
ساوه
74200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
ساوه
74000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
ساوه
36950
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
ساوه
73900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
ساوه
73700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
ساوه
73500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
ساوه
36700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
ساوه
73500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
ساوه
73300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
ساوه
73100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
ساوه
36500
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
ساوه
74300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
ساوه
74100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
ساوه
73900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
ساوه
36900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
خمین
79500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
خمین
79300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
خمین
79100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
خمین
39500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
خمین
79400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
خمین
79200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
خمین
7900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
خمین
39450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
خمین
78900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
خمین
78700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
خمین
78500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
خمین
39200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
خمین
78500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
خمین
78300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
خمین
78100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
خمین
39000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
خمین
79300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
خمین
79100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
خمین
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
خمین
39400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
دامغان
72900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
دامغان
72700
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
دامغان
72500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
دامغان
36200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
دامغان
72800
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
دامغان
72600
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
دامغان
72400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
دامغان
36150
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
دامغان
72300
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
دامغان
72100
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
دامغان
71900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
دامغان
35900
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
دامغان
71900
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
دامغان
71700
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
دامغان
71500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
دامغان
35700
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
دامغان
72700
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
دامغان
72500
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
دامغان
72300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
دامغان
36100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
کاشان
85000
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
کاشان
84800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
کاشان
84600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
کاشان
42250
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
کاشان
84900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
کاشان
84700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
کاشان
84500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
کاشان
42200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
کاشان
84400
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
کاشان
84200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
کاشان
84000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
کاشان
41950
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
کاشان
84000
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
کاشان
83800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
کاشان
83600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
کاشان
41750
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
کاشان
84800
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
کاشان
84600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
کاشان
84400
قراضه+A497:A521 و ضایعات آهن - بسته درجه سه
کاشان
42150
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
زنجان
77500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
زنجان
77300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
زنجان
77100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
زنجان
38500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
زنجان
77400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
زنجان
77200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
زنجان
77000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
زنجان
38450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
زنجان
76900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
زنجان
76700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
زنجان
76500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
زنجان
38200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
زنجان
76500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
زنجان
76300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
زنجان
76100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
زنجان
38000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
زنجان
77300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
زنجان
77100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
زنجان
76900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
زنجان
38400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
سفید دشت
79500
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
سفید دشت
79300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
سفید دشت
79100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
سفید دشت
39500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
سفید دشت
79400
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
سفید دشت
79200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
سفید دشت
79000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
سفید دشت
39450
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
سفید دشت
78900
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
سفید دشت
78700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
سفید دشت
78500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
سفید دشت
39200
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
سفید دشت
78500
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
سفید دشت
78300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
سفید دشت
78100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
سفید دشت
39000
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
سفید دشت
79300
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
سفید دشت
79100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
سفید دشت
78900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
سفید دشت
39400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
هفت تپه
75800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
هفت تپه
75600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
هفت تپه
75400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
هفت تپه
37650
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
هفت تپه
75700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
هفت تپه
75500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
هفت تپه
75300
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
هفت تپه
37600
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
هفت تپه
75200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
هفت تپه
75000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
هفت تپه
74800
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
هفت تپه
37350
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
هفت تپه
74800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
هفت تپه
74600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
هفت تپه
74400
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
هفت تپه
37150
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
هفت تپه
75600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
هفت تپه
75400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
هفت تپه
75200
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
هفت تپه
37550
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
جلفا
72800
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
جلفا
72600
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
جلفا
72400
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
جلفا
36150
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
جلفا
72700
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
جلفا
72500
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
جلفا
72300
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
جلفا
36100
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
جلفا
72200
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
جلفا
72000
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
جلفا
71800
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
جلفا
35850
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
جلفا
71800
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
جلفا
71600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
جلفا
71400
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
جلفا
35650
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
جلفا
72600
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
جلفا
72400
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
جلفا
72200
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
جلفا
36050
قراضه و ضایعات آهن - آزاد ویژه
کرمانشاه
74300
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه یک
کرمانشاه
74100
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه دو
کرمانشاه
73900
قراضه و ضایعات آهن - آزاد درجه سه
کرمانشاه
36900
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی ویژه
کرمانشاه
74200
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه یک
کرمانشاه
74000
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه دو
کرمانشاه
73800
قراضه و ضایعات آهن - برگشتی درجه سه
کرمانشاه
36850
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط ویژه
کرمانشاه
73700
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه یک
کرمانشاه
73500
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه دو
کرمانشاه
73300
قراضه و ضایعات آهن - مخلوط درجه سه
کرمانشاه
36600
قراضه و ضایعات آهن - کهنه ویژه
کرمانشاه
73300
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه یک
کرمانشاه
73100
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه دو
کرمانشاه
72900
قراضه و ضایعات آهن - کهنه درجه سه
کرمانشاه
36400
قراضه و ضایعات آهن - بسته ویژه
کرمانشاه
74100
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه یک
کرمانشاه
73900
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه دو
کرمانشاه
73700
قراضه و ضایعات آهن - بسته درجه سه
کرمانشاه
36800