ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

رابیتس

قیمت روز رابیتس

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی رابیتس ، رابیتس مسعود  ثبات قیمت داشته است.
درمورد کارخانه ی ایران رابیتس شرایط مشابه بوده و شاهد ثبات قیمت در این محصول بودیم.
برای آگاهی از قیمت روز رابیتس به لیست آگهی فروش رابیتس آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ رابیتس

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴:۱۸
نوع رابیتس
وزن
چشمه
ستون
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
390
3
9
8100
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
590
3
9
8900
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
570
3
11
10100
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
670
3
11
10500
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
870
3
11
11200
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
540
3
13
10000
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
740
3
13
11100
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
830
3
13
11600
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
880
3
13
11900
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
940
3
13
12100
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
1020
3
13
12400
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
1080
3
13
13100
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
1170
3
13
14600
0
رابیتس گالوانیزه ایران رابیتس
1300
3
13
15400
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
390
3
9
8100
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
590
3
9
8900
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
720
3
9
9900
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
770
3
9
10100
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
790
3
9
10300
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
700
3
13
10600
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
870
3
13
11900
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
920
3
13
12100
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
950
3
13
12300
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
970
3
13
12400
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
1000
3
13
12500
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
1070
3
13
13100
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
1110
3
13
13300
0
رابیتس گالوانیزه کارخانه مسعود
1280
3
13
15600
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
600
3
13
9200
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
650
3
13
9500
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
750
3
13
9800
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
800
3
13
10100
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
850
3
13
10400
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
900
3
13
10700
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
950
3
13
11000
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
800
2
13
9700
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
850
2
13
10000
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
900
2
13
10300
0
رابیتس گالوانیزه تولیدی محمدی
1000
2
13
10900
0