ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

رابیتس

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی رابیتس ، رابیتس مسعود  تغییر قیمت نداشته است.
درمورد کارخانه ی ایران رابیتس شرایط مشابه بوده و شاهد ثبات قیمت در این مصول بودیم.
برای آگاهی از قیمت روز رابیتس به لیست آگهی فروش رابیتس آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ رابیتس

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
نوع رابیتس
وزن
چشمه
ستون
تولید
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
رابیتس گالوانیزه
590
3
9
ایران رابیتس
0
9700
رابیتس گالوانیزه
680
3
11
ایران رابیتس
0
11800
رابیتس گالوانیزه
870
3
11
ایران رابیتس
0
12500
رابیتس گالوانیزه
690
3
13
ایران رابیتس
0
11800
رابیتس گالوانیزه
730
3
13
ایران رابیتس
0
12300
رابیتس گالوانیزه
770
3
13
ایران رابیتس
0
12600
رابیتس گالوانیزه
850
3
13
ایران رابیتس
0
13100
رابیتس گالوانیزه
900
3
13
ایران رابیتس
0
13200
رابیتس گالوانیزه
960
3
13
ایران رابیتس
0
13300
رابیتس گالوانیزه
1010
3
13
ایران رابیتس
0
13500
رابیتس گالوانیزه
1090
3
13
ایران رابیتس
0
14100
رابیتس گالوانیزه
1230
3
13
ایران رابیتس
0
15900
رابیتس گالوانیزه
390
3
9
کارخانه مسعود
0
8600
رابیتس گالوانیزه
590
3
9
کارخانه مسعود
0
9700
رابیتس گالوانیزه
720
3
9
کارخانه مسعود
0
10100
رابیتس گالوانیزه
770
3
9
کارخانه مسعود
0
10600
رابیتس گالوانیزه
700
3
13
کارخانه مسعود
0
11600
رابیتس گالوانیزه
760
3
13
کارخانه مسعود
0
12600
رابیتس گالوانیزه
840
3
13
کارخانه مسعود
0
13400
رابیتس گالوانیزه
890
3
13
کارخانه مسعود
0
13100
رابیتس گالوانیزه
970
3
13
کارخانه مسعود
0
13300
رابیتس گالوانیزه
1000
3
13
کارخانه مسعود
0
13400
رابیتس گالوانیزه
1040
3
13
کارخانه مسعود
0
13600
رابیتس گالوانیزه
1120
3
13
کارخانه مسعود
0
14400
رابیتس گالوانیزه
1280
3
13
کارخانه مسعود
0
16800
رابیتس گالوانیزه
1330
3
13
کارخانه مسعود
0
17400
Powered by:  
v 0.5