ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

رابیتس

قیمت روز رابیتس | ‌Rabits

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی رابیتس ، رابیتس مسعود، افزایش قیمت داشته است.
درمورد کارخانه ی ایران رابیتس شرایط مشابه بوده و شاهد افزایش قیمت در این محصول بودیم.
برای آگاهی از قیمت روز رابیتس به لیست آگهی فروش رابیتس آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ رابیتس

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
نوع رابیتس
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
رابیتس 390 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
10100
0
10100
رابیتس 420 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
10400
0
2800
رابیتس 590 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 700 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
12200
0
2800
رابیتس 550 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 670 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
12800
0
2400
رابیتس 760 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
13800
0
3100
رابیتس 900 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
0
0
-11100
رابیتس 520 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 550 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 610 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
12900
0
12900
رابیتس 730 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 770 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
14000
0
14000
رابیتس 830 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
15200
0
15200
رابیتس 880 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
-11200
رابیتس 930 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
15900
0
15900
رابیتس 980 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
16400
0
16400
رابیتس 1040 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
-12600
رابیتس 1080 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
17000
0
3800
رابیتس 1100 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
17900
0
4700
رابیتس 1160 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
18900
0
5200
رابیتس 1240 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
20700
0
5700
رابیتس 1320 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
22200
0
6000
رابیتس 440 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
10700
0
3100
رابیتس 650 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 730 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
12200
0
2800
رابیتس 800 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
13200
0
3600
رابیتس 510 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
12400
0
3300
رابیتس 710 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
12700
0
3100
رابیتس 770 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
14000
0
14000
رابیتس 850 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
15200
0
15200
رابیتس 880 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 900 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
15700
0
15700
رابیتس 930 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
16200
0
4600
رابیتس 960 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-11800
رابیتس 970 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 1020 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-12600
رابیتس 1060 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
17200
0
4500
رابیتس 1120 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
18200
0
4500
رابیتس 1160 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 1270 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
19200
0
19200
رابیتس 1300 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
22200
0
6000