ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

رابیتس | ‌Rabits

قیمت روز رابیتس | ‌Rabits

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی رابیتس ، رابیتس مسعود، کاهش قیمت داشته است.
درمورد کارخانه ی ایران رابیتس شرایط مشابه بوده و شاهد کاهش قیمت در این محصول بودیم.
برای آگاهی از قیمت روز رابیتس به لیست آگهی فروش رابیتس آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ رابیتس | ‌Rabits

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
نوع رابیتس
چشمه
ستون
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
رابیتس 730 گرم عمران فلز
3
13
0
9650
رابیتس 730 گرم عمران فلز
3
13
0
10100
رابیتس 730 گرم عمران فلز
3
13
0
10600
رابیتس 730 گرم عمران فلز
3
13
0
11100
رابیتس 730 گرم عمران فلز
3
13
0
12800
رابیتس 390 گرم ایران رابیتس
3
9
7400
0
رابیتس 430 گرم ایران رابیتس
3
9
0
0
رابیتس 590 گرم ایران رابیتس
3
9
8000
0
رابیتس 700 گرم ایران رابیتس
3
9
0
0
رابیتس 550 گرم ایران رابیتس
3
11
9100
0
رابیتس 670 گرم ایران رابیتس
3
11
9600
0
رابیتس 760 گرم ایران رابیتس
3
11
0
0
رابیتس 900 گرم ایران رابیتس
3
11
10600
0
رابیتس 500 گرم ایران رابیتس
3
13
8800
0
رابیتس 550 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 610 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 730 گرم ایران رابیتس
3
13
9800
0
رابیتس 770 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 830 گرم ایران رابیتس
3
13
10500
0
رابیتس 880 گرم ایران رابیتس
3
13
10800
0
رابیتس 900 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 930 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 1030 گرم ایران رابیتس
3
13
11400
0
رابیتس 1080 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 1100 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 1170 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 1240 گرم ایران رابیتس
3
13
13200
0
رابیتس 1300 گرم ایران رابیتس
3
13
0
0
رابیتس 390 گرم رابیتس مسعود
3
9
7800
0
رابیتس 590 گرم رابیتس مسعود
3
9
8200
0
رابیتس 720 گرم رابیتس مسعود
3
9
0
0
رابیتس 770 گرم رابیتس مسعود
3
9
8600
0
رابیتس 800 گرم رابیتس مسعود
3
9
8700
0
رابیتس 500 گرم رابیتس مسعود
3
13
0
0
رابیتس 710 گرم رابیتس مسعود
3
13
9600
0
رابیتس 770 گرم رابیتس مسعود
3
13
10400
0
رابیتس 850 گرم رابیتس مسعود
3
13
0
0
رابیتس 880 گرم رابیتس مسعود
3
13
0
0
رابیتس 900 گرم رابیتس مسعود
3
13
10900
0
رابیتس 930 گرم رابیتس مسعود
3
13
11000
0
رابیتس 960 گرم رابیتس مسعود
3
13
11100
0
رابیتس 970 گرم رابیتس مسعود
3
13
0
0
رابیتس 1020 گرم رابیتس مسعود
3
13
11400
0
رابیتس 1070 گرم رابیتس مسعود
3
13
11800
0
رابیتس 1110 گرم رابیتس مسعود
3
13
11900
0
رابیتس 1160 گرم رابیتس مسعود
3
13
0
0
رابیتس 1270 گرم رابیتس مسعود
3
13
13900
0
رابیتس 1310 گرم رابیتس مسعود
3
13
14400
0