ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

رابیتس | ‌Rabits

قیمت روز رابیتس | ‌Rabits

باتوجه به قیمت اعلام شده از کارخانه های تولیدی رابیتس ، رابیتس مسعود، ثبات قیمت داشته است.
درمورد کارخانه ی ایران رابیتس شرایط مشابه بوده و شاهد ثبات قیمت در این محصول بودیم.
برای آگاهی از قیمت روز رابیتس به لیست آگهی فروش رابیتس آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ رابیتس | ‌Rabits

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۵۷
نوع رابیتس
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
تماس با فروشنده
رابیتس 730 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - عمران فلز
0
9300
0
رابیتس 930 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - عمران فلز
0
9900
0
رابیتس 1000 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - عمران فلز
0
10200
0
رابیتس 390 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
6600
0
0
رابیتس 430 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 590 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
7500
0
100
رابیتس 700 گرم - 3 چشمه - 9 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 550 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 670 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
8500
0
0
رابیتس 760 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
8700
0
0
رابیتس 900 گرم - 3 چشمه - 11 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 500 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
8000
0
0
رابیتس 550 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 610 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 730 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 770 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 830 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
9200
0
0
رابیتس 880 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 900 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
9800
0
-200
رابیتس 930 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
9900
0
9900
رابیتس 1030 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
0
رابیتس 1080 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
10500
0
10500
رابیتس 1100 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
10700
0
-300
رابیتس 1170 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
10800
0
-500
رابیتس 1240 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
0
0
-12100
رابیتس 1300 گرم - 3 چشمه - 13 ستون - ایران رابیتس
12600
0
-400
رابیتس 390 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
6600
0
0
رابیتس 590 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
7800
0
400
رابیتس 720 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 770 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-8300
رابیتس 800 گرم - 3 ستون - 9 چشمه - رابیتس مسعود
8100
0
8100
رابیتس 500 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
8000
0
0
رابیتس 710 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
8400
0
0
رابیتس 770 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-8900
رابیتس 850 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
9300
0
-400
رابیتس 880 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
0
رابیتس 900 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
9800
0
-200
رابیتس 930 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-10100
رابیتس 960 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
10100
0
-100
رابیتس 970 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
10100
0
-100
رابیتس 1020 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
10300
0
-100
رابیتس 1070 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
10500
0
0
رابیتس 1110 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
10800
0
-300
رابیتس 1160 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-11100
رابیتس 1270 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
0
0
-12700
رابیتس 1310 گرم - 3 ستون - 13 چشمه - رابیتس مسعود
12600
0
-400