ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

لیست نرخ تیرآهن

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
نوع تیرآهن
قیمت کارخانه
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2270000
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2400000
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2970000
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4300000
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
-
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4650000
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
7300000
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
-
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
-
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
-
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
-
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
-
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - ناب تبریز
-
تیرآهن ساده - سایز 8 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 10 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 28 - 12 متری - سمنان
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
-
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
-
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
-
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - آریان فولاد
-
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
-
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
-
تیرآهن فابریک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
-
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
-
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن فابریک - سایز 18 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن فابریک - سایز 20 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن فابریک - سایز 22 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن فابریک - سایز 24 - 12 متری - فایکو
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - شاهین بناب
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری -شاهین بناب
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ظفر بناب
-
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن کوتاه - سایز 18 - 12 متری -پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد فردوس باختر ارومیه
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد البرز غرب
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
-
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
-
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد اشتهارد
-
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - فولاد اشتهارد
-