ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

لیست نرخ تیرآهن

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۴۳
نوع تیرآهن
قیمت کارخانه
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1350000
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1500000
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1680000
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2200000
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2220000
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2470000
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
3100000
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
7250
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
7300
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - ناب تبریز
0
تیرآهن ساده - سایز 8 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 10 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 28 - 12 متری - سمنان
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - آریان فولاد
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
7210
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
7210
تیرآهن فابریک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
7210
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن فابریک - سایز 18 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن فابریک - سایز 20 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن فابریک - سایز 22 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن فابریک - سایز 24 - 12 متری - فایکو
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - شاهین بناب
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری -شاهین بناب
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ظفر بناب
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
900000
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
1200000
تیرآهن کوتاه - سایز 18 - 12 متری -پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
1420000
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد فردوس باختر ارومیه
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0