ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

فروشگاه آهن آلات فلزات آهن 20


لیست نرخ تیرآهن

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
نوع تیرآهن
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
14650
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
15450
13050
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
15600
13050
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
15900
13050
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
17650
13050
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
18550
13050
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
18450
__
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
17500
13500
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
18550
13500
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
__
__
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
__
__
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
17650
13300
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
__
__
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - ناب تبریز
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
__
13150
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
__
13050
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - آریان فولاد
__
3300000
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - آریان فولاد
__
__
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
__
13400
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
__
13400
تیرآهن فابریک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
__
13400
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - کرمانشاه
__
13400
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
15500
12800
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
15500
12800
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
15500
__
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - فایکو
__
13050
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - فایکو
__
__
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - فایکو
__
13050
تیرآهن فابریک - سایز 18 - 12 متری - فایکو
__
__
تیرآهن فابریک - سایز 20 - 12 متری - فایکو
__
__
تیرآهن فابریک - سایز 22 - 12 متری - فایکو
__
__
تیرآهن فابریک - سایز 24 - 12 متری - فایکو
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - شاهین بناب
__
__
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری -شاهین بناب
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - 135 کیلویی ظفر بناب
__
13650
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
1630000
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
2280000
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن کوتاه - سایز 18 - 12 متری -پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
__
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
__
2720000
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد فردوس باختر ارومیه
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد البرز غرب
__
13200
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
__
13400
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
__
__
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - 132 کیلویی فولاد اشتهارد
__
13400
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - فولاد اشتهارد
__
__