ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن | Beams

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

قیمت‌های اعلام شده توسط ذوب آهن اصفهان حاکی از کاهش قیمت چند درصدی در برخی از سایزهای تیرآهن تولیدی این شرکت بود.
قیمت ارایه شده برای تیرآهن فایکو شرایطی مشاله نسبت به تیرآهن نورد فولاد یزد احرامیان داشته و شاهد کاهش قیمت در بعضی از سایزهای تیرآهن تولیدی این شرکت بودیم.

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ تیرآهن | Beams

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
نوع تیرآهن
سایز
استاندارد
طول
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
12
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
14
IPE
12
4480
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
16
IPE
12
4350
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
18
IPE
12
4350
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
20
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
22
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
24
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
27
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
30
IPE
12
0
0
تیرآهن بلند ناب تبریز
14
IPE
12
0
0
تیرآهن کوتاه ناب تبریز
14
IPE
12
0
0
تیرآهن بلند ناب تبریز
16
IPE
12
4350
0
تیرآهن کوتاه ناب تبریز
16
IPE
12
4350
0
تیرآهن بلند ناب تبریز
18
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده نورد فولاد یزد احرامیان
14
IPE
12
4350
0
تیرآهن ساده نورد فولاد یزد احرامیان
16
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده نورد فولاد یزد احرامیان
18
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده نورد فولاد یزد احرامیان
20
IPE
12
4550
0
تیرآهن ساده نورد فولاد یزد احرامیان
22
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
16
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
18
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
20
IPE
12
1180000
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
22
IPE
12
1650000
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
24
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده آریان فولاد
27
IPE
12
0
0
تیرآهن سبک کرمانشاه
14
IPE
12
4680
0
تیرآهن سنگین کرمانشاه
14
IPE
12
4680
0
تیرآهن فابریک کرمانشاه
14
IPE
12
4680
0
تیرآهن ساده نورد کوثر اهواز
14
IPE
12
609000
0
تیرآهن ساده نورد کوثر اهواز
16
IPE
12
702000
0
تیرآهن ساده نورد کوثر اهواز
18
IPE
12
656000
0
14
IPE
12
0
0
14
IPE
12
577000
0
16
IPE
12
0
0
18
IPE
12
902000
0
20
IPE
12
0
0
22
IPE
12
0
0
24
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده شاهین بناب
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده شاهین بناب
16
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده ظفر بناب
14
IPE
12
4390
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
12
IPE
13
655000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
14
IPE
14
700000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
16
IPE
15
8200000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
18
IPE
16
1005000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
20
IPE
17
1410000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
22
IPE
18
1690000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
24
IPE
19
1800000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
27
IPE
20
1940000
0
تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان
30
IPE
21
3010000
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
14
IPE
12
575000
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
14
IPE
12
288000
0
تیرآهن کوتاه پروفیل صنعت ماهان
14
IPE
12
0
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
14
IPE
12
755000
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
16
IPE
12
378000
0
تیرآهن کوتاه پروفیل صنعت ماهان
16
IPE
12
0
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
16
IPE
12
455000
0
تیرآهن کوتاه پروفیل صنعت ماهان
18
IPE
12
910000
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
18
IPE
12
0
0
تیرآهن بلند پروفیل صنعت ماهان
18
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد فردوس باختر ارومیه
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد البرز غرب
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد ماهکار اشتهارد
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد ماهکار اشتهارد
20
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد اشتهارد
14
IPE
12
0
0
تیرآهن ساده فولاد اشتهارد
16
IPE
12
0
0