ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن | Beams

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

قیمت‌های اعلام شده توسط ذوب آهن اصفهان حاکی از ثبات قیمت تیرآهن تولیدی این شرکت بود.
قیمت ارایه شده برای تیرآهن فایکو ثبات داشته است و تیرآهن ظفر بناب شرایطی مشابه نسبت به تیرآهن فایکو داشته و شاهد ثبات قیمت در بعضی از سایزهای تیرآهن تولیدی این شرکت بودیم.

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ تیرآهن | Beams

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۵۰
نوع تیرآهن
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5110
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5170
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4980
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5130
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5090
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5090
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
4550
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4850
0
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4850
0
تیرآهن فابریک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4850
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - فایکو
602000
0
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - فایکو
802000
0
تیرآهن فابریک - سایز 18 - 12 متری - فایکو
1032000
0
تیرآهن فابریک - سایز 20 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن فابریک - سایز 22 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن فابریک - سایز 24 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - شاهین بناب
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری -شاهین بناب
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ظفر بناب
4550
0
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
640000
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
810000
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1010000
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1190000
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1410000
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1700000
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1910000
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
3200000
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
595000
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
295000
0
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
795000
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
393000
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن کوتاه - سایز 18 - 12 متری -پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد فردوس باختر ارومیه
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0
0