ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

تیرآهن | Beams

قیمت روز تیرآهن | ‌Beams Price 

قیمت‌های اعلام شده توسط ذوب آهن اصفهان حاکی از ثبات قیمت تیرآهن تولیدی این شرکت بود.
قیمت ارایه شده برای تیرآهن فایکو، ثبات داشته است و تیرآهن ظفر بناب شرایطی مشابه نسبت به تیرآهن فایکو داشته و شاهد ثبات قیمت در بعضی از سایزهای تیرآهن تولیدی این شرکت بودیم.

برای آگاهی از قیمت روز تیرآهن به لیست آگهی فروش تیرآهن آهن20 مراجعه نمایید.

لیست نرخ تیرآهن | Beams

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۱۶
نوع تیرآهن
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5060
10
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4690
-270
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4650
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
5060
-60
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4960
-100
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
4730
10
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
-6150
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
4400
0
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - ناب تبریز
4400
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - ناب تبریز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
4450
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - نورد فولاد یزد احرامیان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - آریان فولاد
592000
592000
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - آریان فولاد
817000
817000
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - آریان فولاد
1202000
1202000
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - آریان فولاد
0
-1550000
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - آریان فولاد
0
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4680
0
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4680
0
تیرآهن فابریک - سایز 14 - 12 متری - کرمانشاه
4680
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - نورد کوثر اهواز
0
0
تیرآهن سبک - سایز 14 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن سنگین - سایز 14 - 12 متری - فایکو
578000
0
تیرآهن فابریک - سایز 16 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن فابریک - سایز 18 - 12 متری - فایکو
913000
0
تیرآهن فابریک - سایز 20 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن فابریک - سایز 22 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن فابریک - سایز 24 - 12 متری - فایکو
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - شاهین بناب
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری -شاهین بناب
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ظفر بناب
4400
0
تیرآهن ساده - سایز 12 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
650000
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
790000
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
890000
0
تیرآهن ساده - سایز 18 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1120000
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1400000
0
تیرآهن ساده - سایز 22 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1700000
0
تیرآهن ساده - سایز 24 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
1900000
0
تیرآهن ساده - سایز 27 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
2070000
0
تیرآهن ساده - سایز 30 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
3010000
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
585000
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
293000
0
تیرآهن کوتاه - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 14 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
780000
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
390000
0
تیرآهن کوتاه - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 16 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
463000
0
تیرآهن کوتاه - سایز 18 - 12 متری -پروفیل صنعت ماهان
925000
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن بلند - سایز 18 - 12 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد فردوس باختر ارومیه
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد البرز غرب
4350
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 20 - 12 متری - فولاد ماهکار اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 14 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0
0
تیرآهن ساده - سایز 16 - 12 متری - فولاد اشتهارد
0
0