ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

آلومینیوم

قیمت روز آلومینیوم | ‌Aluminium

برای آگاهی از قیمت روز آلومینیوم به لیست آگهی فروش آلومینیوم آهن 20 مراجعه کنید. همچنین اطلاعات مربوط به فلز آلومینیوم را اینجا میتوانید مشاهده کنید.

لیست نرخ آلومینیوم

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۵۵
نوع آلومینیوم
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 16 - ضخامت 1 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 18 - ضخامت 2 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 20 - ضخامت 2 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 22 - ضخامت 2 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 25 - ضخامت 2 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 25 - ضخامت 4 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 28 - ضخامت 3 میلیمتر
0
0
0
لوله آلومینیوم - قطر خارجی 32 - ضخامت 3 میلیمتر
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.3 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0
ورق آلومینیوم - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - آلومینیوم نورد اراک
0
0
0