ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق

قیمت روز ورق

مطالعه قیمت روز ورق گالوانیزه نشان می‌دهد هفت الماس و شهرکرد ثبات قیمت داشته
در مورد قیمت ورق روغنی شرایط کمی متفاوت بوده و قیمت ورق روغنی قزاق در برخی از محصولات افزایش قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ ورق

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۳
نوع ورق
ضخامت
نوع بسته
طول
عرض
تولید
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1000
هفت الماس
11690
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1000
هفت الماس
10190
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1250
هفت الماس
10090
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1000
هفت الماس
9640
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1250
هفت الماس
9690
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1000
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1250
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1000
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1250
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1000
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1250
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1000
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1250
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1000
هفت الماس
8840
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1250
هفت الماس
8840
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1000
هفت الماس
8940
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1250
هفت الماس
8840
0
ورق گالوانیزه
0.4
رول
_
1000
شهرکرد
11840
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1000
شهرکرد
10340
0
ورق گالوانیزه
0.5
رول
_
1250
شهرکرد
10220
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1000
شهرکرد
9390
0
ورق گالوانیزه
0.6
رول
_
1250
شهرکرد
9449
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
0.7
رول
_
1250
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
0.8
رول
_
1250
شهرکرد
9190
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
0.9
رول
_
1250
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
1
رول
_
1250
شهرکرد
8990
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1000
شهرکرد
8990
0
ورق گالوانیزه
1.25
رول
_
1250
شهرکرد
8990
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
1.5
رول
_
1250
شهرکرد
8990
0
ورق گالوانیزه
2
رول
_
1000
شهرکرد
9090
0
ورق گالوانیزه
2
رول
_
1250
شهرکرد
8990
0
ورق روغنی
0.6
رول
_
1000
قزاق
7850
0
ورق روغنی
0.6
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
0.8
رول
_
1000
قزاق
7550
0
ورق روغنی
0.8
رول
_
1250
قزاق
7200
0
ورق روغنی
0.9
رول
_
1000
قزاق
0
0
ورق روغنی
0.9
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
1
رول
_
1000
قزاق
7350
0
ورق روغنی
1
رول
_
1250
قزاق
7550
0
ورق روغنی
1.25
رول
_
1250
قزاق
7500
0
ورق روغنی
1.5
رول
_
1250
قزاق
0
0
ورق روغنی
2
رول
_
1250
قزاق
7100
0