6 - شیت متال-+  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

6 - شیت متال-+

Company Logo
اطلاعات شرکت
نام صاحب امتیاز:مهندس خسروتاج
تلفن:09121013063

محصولات

لیست ورق تین پلیت   ( 96/10/27

لیست ورق تین پلیت ( 96/10/27

کد نوع ورق تولید کننده تمپر استاندارد نوع بسته طول عرض ضخامت محل تحویل موجودی (کیلوگرم) قیمت 115 ورق تین پلیت قزاق 3   ****    شیت 820  712  0.20  بندر   ظرفیت 4770  115 ورق تین پلیت قزاق 3   شیت 820  712  0.21  بندر   4770  115 ورق تین پلیت قزاق 3   شی ...

لیست ورق سیاه 96/10/27

لیست ورق سیاه 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق سیاه 2   رول   1000 روس   2730 ورق سیاه 2/5 st37 رول   1000 روس   2730 ورق سیاه 2   رول   1000 قزاق   2730 ورق سیاه 1/8   رول   1000 قزاق   2780 ورق سیاه 4   رول   1000 فو ...

لیست ورق اسیدشوی96/10/27

لیست ورق اسیدشوی96/10/27

کد نوع ورق ضخامت طول عرض استاندارد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) نوع بسته  104 ورق اسید شویی 1/5   1000   تهران     رول  104 ورق اسید شویی 2   950   اصفهان    3030 رول   ورق اسید شویی 2   1250 stw22 تحویل تهران    3080  رول   ورق اسید شویی فولاد ...

لیست ورق گالوانیزه چینی 96/10/27

لیست ورق گالوانیزه چینی 96/10/27

ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 چینی 4530 4400 ورق گالوانیزه 0.22   رول   1000 چینی 4280 4240 ورق گالوانیزه 0.25   رول   1000 چینی 4280 4150 ورق گالوانیزه 0.30   رول   1000 چینی 4130 3980 ورق گالوانیزه 0.35   رول   1000 چینی 3940 3810 ورق گالوانیزه 0.40   رول &nb ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 96/10/27

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 96/10/27

کد نوع ورق ضخامت طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) قیمت تهران قیمت کارخانه 102 ورق گالوانیزه روی اندو 0/45 سبک   1000    0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.50 سبک   1000   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.6 سبک   1250   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.70 سبک   1000    0   ورق گالوا ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :96/10/27

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :96/10/27

ورق گالوانیزه 0.4   رول   1000 هفت الماس 3940 3910 ورق گالوانیزه 0.4   رول   1250 هفت الماس 3920 3890 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 هفت الماس 3780 3750 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 هفت الماس 3770 3740 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 هفت الماس 3730 3700 ورق گالوانیزه 0 ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :96/10/27

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :96/10/27

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18   رول   1000 چینی 4730 4600 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18   رول   1000 چینی 4700 4570 ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18   رول   1000 چینی 4700 0 ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18   رول   1000 چینی 5050 4920 ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18   رول   1000 چینی ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 96/10/27

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.3   رول   1250 سمنان 0   0  

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 96/10/27

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 96/10/27

    ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 قزاق 4025 0 ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 قزاق . 3840 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1000 قزاق 0 3700 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1250 قزاق 3745 0 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 قزاق 3725 3680 ورق گالوانیزه 0.55   رول ...

لیست ورق روغنی چین  96/10/27

لیست ورق روغنی چین 96/10/27

کد نوع ورق ضخامت (میلیمتر) طول عرض (میلیمتر) تحویل قیمت 101 ورق روغنی چین 0.48   1000--1250 مبدا  0 101÷ ورق روغنی چین 0.60   1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغنی چین  0.70    1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغننی چین  0.20    1000-- مبدا  0 103 ورق روغنی چین  0. ...

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه96/10/27

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه96/10/27

کد نوع ورق ضخامت طول عرض تحویل قیمت   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0/5   /1000 تهران 3200  120 ورق روغنی  0.6   1250 تهران 3200  120 ورق روغنی فولاد مبارکه 0.65   930 تهران 3200   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0.8   1170 تهران 2980   ورق روغنی فولاد مبارکه 0.9   615 تهران 2 ...

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ 96/10/27

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه روق روغنی 0.5   رول   1000 هفت الماس 0  0     3030 روق روغنی 0.5   رول   1250 هفت الماس 0 3040 روق روغنی 0.6   رول   1000 هفت الماس 0 3040 روق روغنی 0.6   رول   1250 هفت الماس 0 3040 ر ...

لیست ورق روغنی قزاق96/10/27

لیست ورق روغنی قزاق96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه روق روغنی 0.36   رول   1000 قزاق  0   3060روق روغنی 0.5   رول   1000 قزاق  0 3060 روق روغنی 0.5   رول   1250 قزاق  0 3060 روق روغنی 0.6   رول   1000 قزاق  0 3060 روق روغنی 0.6 &nb ...

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی  96/10/27

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 3   رول   1250 کره 0   0  

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 96/10/27

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 96/10/27

  ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 شهرکرد 4010 3970 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 شهرکرد 3820 3780 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 شهرکرد 3850 3810 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1000 شهرکرد 3800 3760 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1250 شهرکرد 3770 3730 ورق گالوانیزه 0.7 &nb ...

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 96/10/27

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1250 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.8   رول   1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.9   رول   1250 هند 0   0 ورق گالو ...

ورق گالوانیزه نرم هندی    96/10/27

ورق گالوانیزه نرم هندی 96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.18   شیت 2000 1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.33   شیت 2000 1000 هند 0   0  

ورق گالوانیزه امارات96/10/27

ورق گالوانیزه امارات96/10/27

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 امارات 0 4350 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1000 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1250 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.22   رول   1000 امارات 0 0 ورق گالوانیزه 0.25 ...