6 - شیت متال  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

6 - شیت متال

Company Logo
اطلاعات شرکت
نام صاحب امتیاز:
مهندس خسروتاج
تلفن:
09121013063

محصولات

لیست ورق تین پلیت   ( 96/12/08

لیست ورق تین پلیت ( 96/12/08

کد نوع ورق تولید کننده تمپر استاندارد نوع بسته طول عرض ضخامت محل تحویل موجودی (کیلوگرم) قیمت 115 ورق تین پلیت قزاق 3   ****    شیت 820  712  0.20  بندر   ظرفیت 4770  115 ورق تین پلیت قزاق 3   شیت 820  712  0.21  بندر   4770  115 ورق تین ...

لیست ورق سیاه 96/12/16

لیست ورق سیاه 96/12/16

    ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 3120 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 3120 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 2730 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 قزاق 0 2730 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 قزاق 0 2780 ورق سیاه 4 st37 رول   1000 فولاد مبارکه 0 2700 ورق ...

لیست ورق اسیدشوی96/12/08

لیست ورق اسیدشوی96/12/08

کد نوع ورق ضخامت طول عرض استاندارد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) نوع بسته  104 ورق اسید شویی 1/5   1000   تهران     رول  104 ورق اسید شویی 2   950   اصفهان    3030 رول   ورق اسید شویی 2   1250 stw22 تحویل تهران    3080  رول   ورق اسید شویی ...

لیست ورق گالوانیزه چینی 96/12/16

لیست ورق گالوانیزه چینی 96/12/16

    ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 چینی 5010 4900 ورق گالوانیزه 0.35   رول   1000 چینی 4380 4250 ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 چینی 4280 4080 ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 چینی 3960 3800 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1000 چینی 3880 3750 ورق ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 96/12/08

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 96/12/08

کد نوع ورق ضخامت طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) قیمت تهران قیمت کارخانه 102 ورق گالوانیزه روی اندو 0/45 سبک   1000    0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.50 سبک   1000   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.6 سبک   1250   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.70 سبک   1000    0   ورق ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :96/12/16

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :96/12/16

    ورق گالوانیزه 0.4   رول   1000 هفت الماس 4050 4020 ورق گالوانیزه 0.4   رول   1250 هفت الماس 4030 4000 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 هفت الماس 3860 3830 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 هفت الماس 3900 3870 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 هفت ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :96/12/16

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :96/12/16

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18   رول   1000 چینی 5370 0 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18   رول   1000 چینی 5290 0 ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18   رول   1000 چینی 5290 0 ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18   رول   1000 چینی 5360 0 ورق گالوانیزه رنگی ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 96/12/08

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.3   رول   1250 سمنان 0   0  

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 96/12/16

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 96/12/16

ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 قزاق 3970 3920 ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 قزاق 3850 0 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1000 قزاق 3820 3770 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1250 قزاق 3840 3790 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 قزاق 3810 3760 ورق ...

لیست ورق روغنی چین  96/12/08

لیست ورق روغنی چین 96/12/08

کد نوع ورق ضخامت (میلیمتر) طول عرض (میلیمتر) تحویل قیمت 101 ورق روغنی چین 0.48   1000--1250 مبدا  0 101÷ ورق روغنی چین 0.60   1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغنی چین  0.70    1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغننی چین  0.20    1000-- مبدا  0 103 ورق روغنی ...

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه96/12/08

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه96/12/08

کد نوع ورق ضخامت طول عرض تحویل قیمت   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0/5   /1000 تهران 3200  120 ورق روغنی  0.6   1250 تهران 3200  120 ورق روغنی فولاد مبارکه 0.65   930 تهران 3200   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0.8   1170 تهران 2980   ورق روغنی فولاد ...

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ96/12/08

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه روق روغنی 0.5   رول   1000 هفت الماس 0  0     3030 روق روغنی 0.5   رول   1250 هفت الماس 0 3040 روق روغنی 0.6   رول   1000 هفت الماس 0 3040 روق روغنی 0.6   رول   1250 هفت الماس 0 3040 روق ...

لیست ورق روغنی قزاق96/12/08

لیست ورق روغنی قزاق96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه روق روغنی 0.36   رول   1000 قزاق  0   3060روق روغنی 0.5   رول   1000 قزاق  0 3060 روق روغنی 0.5   رول   1250 قزاق  0 3060 روق روغنی 0.6   رول   1000 قزاق  0 3060 روق ...

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی  96/12/08

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی 96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 3   رول   1250 کره 0   0  

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 96/12/16

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 96/12/16

    ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 شهرکرد 4080 4040 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 شهرکرد 3890 3850 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 شهرکرد 3890 3850 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1000 شهرکرد 3900 3860 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1250 شهرکرد 3900 3860 ورق ...

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 96/12/08

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1250 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.8   رول   1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.9   رول   1250 هند 0   0 ورق ...

ورق گالوانیزه نرم هندی   96/12/08

ورق گالوانیزه نرم هندی 96/12/08

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.18   شیت 2000 1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.33   شیت 2000 1000 هند 0   0  

ورق گالوانیزه امارات96/12/03

ورق گالوانیزه امارات96/12/03

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 امارات 0 4350 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1000 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1250 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.22   رول   1000 امارات 0 0 ورق ...