6 - شیت متال  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

6 - شیت متال

Company Logo
اطلاعات شرکت
نام صاحب امتیاز:
مهندس خسروتاج
تلفن:
09121013063

محصولات

لیست ورق تین پلیت   ( 96/12/08

لیست ورق تین پلیت ( 96/12/08

کد نوع ورق تولید کننده تمپر استاندارد نوع بسته طول عرض ضخامت محل تحویل موجودی (کیلوگرم) قیمت 115 ورق تین پلیت قزاق 3   ****    شیت 820  712  0.20  بندر   ظرفیت 4770  115 ورق تین پلیت قزاق 3   شیت 820  712  0.21  بندر   4770  115 ورق تین ...

لیست ورق سیاه 97/02/17

لیست ورق سیاه 97/02/17

ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 3120 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 3120 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 روس 0 2730 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 قزاق 0 2730 ورق سیاه 2 st37 رول   1000 قزاق 0 2780 ورق سیاه 4 st37 رول   1000 فولاد مبارکه 0 2700 ورق ...

لیست ورق اسیدشوی97/02/17

لیست ورق اسیدشوی97/02/17

کد نوع ورق ضخامت طول عرض استاندارد محل تحویل کارخانه قیمت (تومان) نوع بسته  104 ورق اسید شویی 1/5   1000   تهران     رول  104 ورق اسید شویی 2   950   اصفهان     رول   ورق اسید شویی 2   1250 stw22 تحویل تهران     رول   ورق اسید شویی ...

لیست ورق گالوانیزه چینی 97/02/17

لیست ورق گالوانیزه چینی 97/02/17

ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 چینی 6430 0 ورق گالوانیزه 0.35   رول   1000 چینی 5980 5850 ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 چینی 5180 5050 ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 چینی 5180 5050 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1000 چینی 4600 4470 ورق ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 97/02/17

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود در تاریخ : 97/02/17

کد نوع ورق ضخامت طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) قیمت تهران قیمت کارخانه 102 ورق گالوانیزه روی اندو 0/45 سبک   1000    0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.50 سبک   1000   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.6 سبک   1250   0 102 ورق گالوانیزه روی اندود 0.70 سبک   1000    0   ورق ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :97/02/25

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در تاریخ :97/02/25

ورق گالوانیزه 0.4   رول   1000 هفت الماس 4480 4450 ورق گالوانیزه 0.4   رول   1250 هفت الماس 4430 4400 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 هفت الماس 4280 4250 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 هفت الماس 4310 4280 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 هفت الماس 4230 4200 ورق ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :97/02/25

لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی چینی در تاریخ :97/02/25

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18   رول   1000 چینی 6280 6150 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18   رول   1000 چینی 6280 0 ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18   رول   1000 چینی 6280 0 ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18   رول   1000 چینی 6280 0 ورق گالوانیزه رنگی ...

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 97/02/25

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان در تاریخ : 97/02/25

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.3   رول   1250 سمنان 0   0  

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 97/02/25

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق در تاریخ 97/02/25

ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 قزاق 4510 4460 ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 قزاق 4350 4300 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1000 قزاق 4320 4270 ورق گالوانیزه 0.50   رول   1250 قزاق 4350 4200 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1000 قزاق 4340 4290 ورق ...

لیست ورق روغنی چین  97/02/17

لیست ورق روغنی چین 97/02/17

کد نوع ورق ضخامت (میلیمتر) طول عرض (میلیمتر) تحویل قیمت 101 ورق روغنی چین 0.48   1000--1250 مبدا  0 101÷ ورق روغنی چین 0.60   1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغنی چین  0.70    1000--1250 مبدا  0 101 ورق روغننی چین  0.20    1000-- مبدا  0 103 ورق روغنی ...

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه97/02/17

لیست ورق روغنی فولاد مبارکه97/02/17

کد نوع ورق ضخامت طول عرض تحویل قیمت   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0/5   /1000 تهران 0  120 ورق روغنی  0.6   1250 تهران 0  120 ورق روغنی فولاد مبارکه 0.65   930 تهران 0   ورق روغنی فولاد مبارکه st14 0.8   1170 تهران 0   ورق روغنی فولاد ...

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ97/02/17

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس در تاریخ97/02/17

ورق روغنی 0.5 st12 رول   100 هفت الماس 0 0 ورق روغنی 0.6 st12 رول   1000 هفت الماس 0 0 ورق روغنی 0.6 st12 رول   1250 هفت الماس 0 0 ورق روغنی 0.7 st12 رول   1250 هفت الماس  0 0 ورق روغنی 1 st12 رول   1000 هفت الماس  0 0 ورق روغنی 2 st12 رول   1000 هفت الماس  0 0 ورق ...

لیست ورق روغنی قزاق97/02/25

لیست ورق روغنی قزاق97/02/25

ورق روغنی 0.5 st12 رول   1000 قزاق  0 3580 ورق روغنی 0.5 st12 رول   1250 قزاق  0 3580 ورق روغنی 0.6 st12 رول   1000 قزاق  0 3600 ورق روغنی 0.6 st12 رول   1250 قزاق  0 3600 ورق روغنی 0.7 st12 رول   1000 قزاق  0 3320 ورق ...

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی  97/02/25

ورق گالوانیزه پوسکو کره جنوبی 97/02/25

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 3   رول   1250 کره 0   0  

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 97/02/25

لیست ورق گالوانیزه شهر کرد 97/02/25

ورق گالوانیزه 0.40   رول   1000 شهرکرد 4540 4560 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1000 شهرکرد 4340 4360 ورق گالوانیزه 0.5   رول   1250 شهرکرد 4330 4350 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1000 شهرکرد 4325 4305 ورق گالوانیزه 0.6   رول   1250 شهرکرد 4245 4225 ورق ...

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 97/02/25

لیست ورق گالوانیزه ایثار هند 97/02/25

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.45   رول   1000 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.55   رول   1250 هند 0  0 ورق گالوانیزه 0.8   رول   1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.9   رول   1250 هند 0   0 ورق ...

ورق گالوانیزه نرم هندی   97/02/25

ورق گالوانیزه نرم هندی 97/02/25

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.18   شیت 2000 1000 هند 0   0 ورق گالوانیزه 0.33   شیت 2000 1000 هند 0   0  

ورق گالوانیزه امارات97/02/25

ورق گالوانیزه امارات97/02/25

نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 0.20   رول   1000 امارات 0 0 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1000 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.7   رول   1250 امارات  0 0 ورق گالوانیزه 0.22   رول   1000 امارات 0 0 ورق ...

دانلود کنید