ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

مزایده فروش اقلام مازاد..
کد آگهی: AN6W9K4Y
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش اقلام مازاد..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده 4 دستگاه کانتینر 12 متری..
کد آگهی: AN1K9Q1I
برگزارکننده مزایده

مزایده 4 دستگاه کانتینر 12 متری..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده اراضی کشاورزی قطعه اول به مساحت 173696 متر مربع و..
کد آگهی: AN6D0R8Z
برگزارکننده مزایده

مزایده اراضی کشاورزی قطعه اول به مساحت 173696 متر مربع و..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۲
رتبه: ۰
مزایده دستگاه کانکس ...
کد آگهی: AN8B0I4H
برگزارکننده مزایده

مزایده دستگاه کانکس ...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده لوله های مستعمل فولادی
کد آگهی: AN9J7L0N
برگزارکننده مزایده

مزایده لوله های مستعمل فولادی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی
کد آگهی: AN3K8R6F
برگزارکننده مزایده

مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش شمش فولادی با مقطع 120*120 میلیمتر ....
کد آگهی: AN4W5W1C
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش شمش فولادی با مقطع 120*120 میلیمتر ....

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی
کد آگهی: AN5R3V5N
برگزارکننده مزایده

حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
اصلاحیه مزایده فروش مقداری ضایعات آهن
کد آگهی: AN9F0R4J
برگزارکننده مزایده

اصلاحیه مزایده فروش مقداری ضایعات آهن

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مزایده تخریب سیلوی گچ بارگیری و ساختمان انبار...
کد آگهی: AN9L0Q5O
برگزارکننده مزایده

مزایده تخریب سیلوی گچ بارگیری و ساختمان انبار...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
آگهی مزایده تخریب و نازک کاری ...
کد آگهی: AN6Y6M7L
برگزارکننده مزایده

آگهی مزایده تخریب و نازک کاری ...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
استعلام میلیگرد آجدار نمره 10- A3 ذوب آهن اصفهان
کد آگهی: AN7U5V5W
برگزارکننده مناقصه

استعلام میلیگرد آجدار نمره 10- A3 ذوب آهن اصفهان

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مناقصه خرید و حمل میلگرد A3 - نوبت دوم
کد آگهی: AN9E9H3T
برگزارکننده مناقصه

مناقصه خرید و حمل میلگرد A3 - نوبت دوم

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام خرید 8350 کیلو گرم میلگرد آجدار
کد آگهی: AN7T2F1E
برگزارکننده مناقصه

استعلام خرید 8350 کیلو گرم میلگرد آجدار

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
استعلام چهارچوب 23عدد لولا 46 عدد
کد آگهی: AN3B8M9J
برگزارکننده مناقصه

استعلام چهارچوب 23عدد لولا 46 عدد

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام چهارچوب 23عدد لولا 46 عدد
کد آگهی: AN8S9H8D
برگزارکننده مناقصه

استعلام چهارچوب 23عدد لولا 46 عدد

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام خرید ورق CK45
کد آگهی: AN2T9F1R
برگزارکننده مناقصه

استعلام خرید ورق CK45

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مناقصه خرید INCONEL 1 قلم ورق
کد آگهی: AN5W4P5H
برگزارکننده مناقصه

مناقصه خرید INCONEL 1 قلم ورق

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام قوطی پروفیل 8*4 سانت و...
کد آگهی: AN9U9N0V
برگزارکننده مناقصه

استعلام قوطی پروفیل 8*4 سانت و...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام تایرها- تیوب ها...
کد آگهی: AN7D4S4J
برگزارکننده مناقصه

استعلام تایرها- تیوب ها...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۳ روز پیش تا ۳ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰

مرجع آگهی معاملات فلزات ایران