ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی


مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی به همراه اقلام فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم
کد آگهی: AN8I0B7S
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی به همراه اقلام فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده پوسته اکسیدی
کد آگهی: AN5T9W6D
برگزارکننده مزایده

مزایده پوسته اکسیدی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی61فرعی از 2841اصلی و..
کد آگهی: AN3S2G9P
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی61فرعی از 2841اصلی و..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش حدود 20 تن انواع قراضه آهنی سنگین؟
کد آگهی: AN8U6L0Y
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش حدود 20 تن انواع قراضه آهنی سنگین؟

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش لوله داربستی نمره 6 بتعداد 28 شاخه 420 کیلوگرم و..
کد آگهی: AN6X3G9O
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش لوله داربستی نمره 6 بتعداد 28 شاخه 420 کیلوگرم و..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده تعداد 100 عدد قاب آلومینیومی و...
کد آگهی: AN7J2E2K
برگزارکننده مزایده

مزایده تعداد 100 عدد قاب آلومینیومی و...

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش یدکدستگاه کمپرسور 8 سیلندر آمونیاکی و...(نوبت دوم)
کد آگهی: AN4H9K2N
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش یدکدستگاه کمپرسور 8 سیلندر آمونیاکی و...(نوبت دوم)

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش اسکلت فلزی و ورق های پوشش سقف دو پارکینگ
کد آگهی: AN9J7A9J
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش اسکلت فلزی و ورق های پوشش سقف دو پارکینگ

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - نوبت اول چاپ دوم
کد آگهی: AN6X7B6Z
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - نوبت اول چاپ دوم

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۱
رتبه: ۰
استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان
کد آگهی: AN6Z4J3P
برگزارکننده مناقصه

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام ورق اهنی 29 ورق استاندارد 1*2
کد آگهی: AN5D2X8B
برگزارکننده مناقصه

استعلام ورق اهنی 29 ورق استاندارد 1*2

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام قوطی 40*40و 30*60و20*30 هر کدام 10شاخه و صفحه 15*15 با پایه 5 عدد
کد آگهی: AN8H3Y4L
برگزارکننده مناقصه

استعلام قوطی 40*40و 30*60و20*30 هر کدام 10شاخه و صفحه 15*15 با پایه 5 عدد

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مناقصه خرید آهن آلات
کد آگهی: AN5M3J4T
برگزارکننده مناقصه

مناقصه خرید آهن آلات

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نبشی، ورق سیاه و شاخک نیزه ای -نوبت دوم
کد آگهی: AN7V1L3L
برگزارکننده مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نبشی، ورق سیاه و شاخک نیزه ای -نوبت دوم

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام میلگرد 14 ذوب آهن 10 شاخه تحویل رحمت آباد و عملیات گچ و خاک و سفید کاری به متراژزیر بنای ساختمان 12 متر مربع مدرسه شهید ملک حسینی
کد آگهی: AN1X7N1I
برگزارکننده مناقصه

استعلام میلگرد 14 ذوب آهن 10 شاخه تحویل رحمت آباد و عملیات گچ و خاک و سفید کاری به متراژزیر بنای ساختمان 12 متر مربع مدرسه شهید ملک حسینی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مناقصه تولید 58000 تن شمش I2.2-I110 نوبت دوم
کد آگهی: AN5F2I5B
برگزارکننده مناقصه

مناقصه تولید 58000 تن شمش I2.2-I110 نوبت دوم

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام میلگر16آجدارحدودا3000کیلوگرم تحویل درمحل مسجدصاحب الزمان وزوان
کد آگهی: AN1S7W7V
برگزارکننده مناقصه

استعلام میلگر16آجدارحدودا3000کیلوگرم تحویل درمحل مسجدصاحب الزمان وزوان

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام میلگرد 14 به وزن 3500کیلوگرم ومیلگرد16 به وزن3500کیلوگرم تحویل درمحل امامزاده نعمت اللهگزبرخوار
کد آگهی: AN6Q1C8W
برگزارکننده مناقصه

استعلام میلگرد 14 به وزن 3500کیلوگرم ومیلگرد16 به وزن3500کیلوگرم تحویل درمحل امامزاده نعمت اللهگزبرخوار

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
استعلام پروفیل توخالی ، ورق بیس پلیت
کد آگهی: AN3M8N0A
برگزارکننده مناقصه

استعلام پروفیل توخالی ، ورق بیس پلیت

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از امروز تا ۶ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۰
رتبه: ۰
مزایده فروش آهن آلات ، ترانس قدرت ، قرقره فلزی خالی..
کد آگهی: AN9J8R8Q
برگزارکننده مزایده

مزایده فروش آهن آلات ، ترانس قدرت ، قرقره فلزی خالی..

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
از ۲ روز پیش تا ۴ روز آینده
ایران - تهران
بازدید: ۸
رتبه: ۰

مرجع آگهی معاملات فلزات ایران