ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
فروش معدن سرب و روی
کد آگهی: AN7V9F4A
برگزارکننده مزایده

فروش معدن سرب و روی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - زنجان
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/01/1/04) شرکت سایپا
کد آگهی: AN2K0W4D
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/01/1/04) شرکت سایپا

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/06) شرکت ایندامین
کد آگهی: AN8W1N2E
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/06) شرکت ایندامین

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/29/1/02) شرکت همراه خودرو
کد آگهی: AN1C6O1P
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/29/1/02) شرکت همراه خودرو

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/08) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN9Y5O2R
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/08) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/24/1/03) شرکت ایدکو پرس
کد آگهی: AN2V5D2W
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/24/1/03) شرکت ایدکو پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/05) شرکت ایندامین
کد آگهی: AN2Q7X4V
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/05) شرکت ایندامین

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/08/1/04) شرکت قالبهای صنعتی
کد آگهی: AN8X7Z8E
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/08/1/04) شرکت قالبهای صنعتی

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN4Y2Z4B
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/03) شرکت ایندامین
کد آگهی: AN3G8E3M
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/12/1/03) شرکت ایندامین

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN5P6A8S
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN7K4M0R
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/07) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/20/1/01) شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری
کد آگهی: AN3V2E3V
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/20/1/01) شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/17/1/02) شرکت سازه گستر
کد آگهی: AN2F7N3N
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/17/1/02) شرکت سازه گستر

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده محدود شماره ( 99/30/2/03) شرکت رایاتور ایران
کد آگهی: AN3V2R1V
برگزارکننده مزایده

مزایده محدود شماره ( 99/30/2/03) شرکت رایاتور ایران

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN6S3N3G
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN3Y3B7J
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN2K2G4H
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/27/1/06) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزاده عمومی شماره (99/27/1/06) شرکت سایپا پرس
کد آگهی: AN6U9V1K
برگزارکننده مزایده

مزاده عمومی شماره (99/27/1/06) شرکت سایپا پرس

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
مزایده عمومی شماره ( 99/07/1/03) شرکت مگا موتور
کد آگهی: AN7B8A1E
برگزارکننده مزایده

مزایده عمومی شماره ( 99/07/1/03) شرکت مگا موتور

قیمت : 0 تومان
شرایط پرداخت : -
منقضی شده
ایران - تهران
منقضی
در حال بارگذاری...

آگهی خرید و فروش میلگرد، ورق، تیرآهن، شمش،‌بیلت، رابیتس، مش، قراضه، ناودانی، پروفیل و انواع فلزات