ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN6Y8C5Y
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مناقصه خرید آهن آلات تجدید مرحله پنجم نوبت نهم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی تجدید مناقصه عمومی مرحله پنجم نوبت نهم ؟
شهرداری هشتگرد در نظر دارد نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی تجدید مناقصه خرید آهن آلات جهت ساخت و نصب نرده در بلوار اصلی شهر حدفاصل بین میدان شهدا و میدان امام خمینی (ره) به شرح جدول ذیل اقدام نماید
1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد : ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ 5 درصد که از تاریخ درج اخرین آگهی مناقصه به مدت حداقل 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به حساب 1067613761 بانک رسالت شعبه هشتگرد کد شعبه 636
2- برندگان نفر اول ، دوم ، سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- مبلغ 200.000 ریال بابت هرینه خزید اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداری واریز و فیش آن را ارائه نماید.
5- متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت نهم به واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با شماره تلفن 4 - 44222022 - 026 تماس حاصل فرمایند
6- لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد به همراه داشتن پروانه کسب یا مجوز شرکتهای تولیدکننده آهن آلات یا مجوز نمایندگی رسمی فروش شرکتهای تولیدکننده آهن آلات یا شرکتهای واجد صلاحیت پیمانکاری ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء و اصل و کپی کارت ملی نماینده متقاضی الزامی می باشد
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
8- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا الف - ب - ج لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98.4.22 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
عنوان پروژه اعتبار ریال 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه ریال صلاحیت پیشنهاددهندگان
خرید آهن آلات جهت ساخت و نصب نرده در بلوار اصلی شهر حدفاصل بین میدان شهدا و میدان امام خمینی ره
2.752.293.577 137.614.678 اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه کسب یا شرکتهای تولید آهن آلات با مجوز نمایندگی رسمی فروش شرکتهای تولیدکننده آهن آلات یا شرکتهای واجد صلاحیت پیمانکاری
امیر بهمنی - شهردار هشتگرد
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.