ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN1K5N3Y
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مناقصه تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A- تجدید

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت اول
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح (همدان ـ لرستان) در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از تولید و تامین کنندگان واجد شرایط جهت انجام خرید مطابق با مشخصات ذیل، بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran به شماره مناقصه 2098001490000004 به صورت الکترونیکی دعوت به عمل می آورد
- موضوع مناقصه: تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A
- برآورد اجرای کار: در جلسه بازگشایی پاکت ج اعلام می شود
- مدت انجام کار : 2 ماه
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول لغایت پنج روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم (مورخ 98.4.27 لغایت 98.05.01)
نشانی دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.
- مهلت تحویل اسناد : حداکثر 10روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 13.30 بعدازظهر روز شنبه 98.05.12
- آدرس تحویل اسناد همدان ـ بلوار فاطمیه ـ نرسیده به میدان 13 آبان ـ خیابان 12 متری صنوبر ـ پلاک 30 ـ دبیرخانه - تلفن 08138202650 داخلی 310
- گشایش پیشنهادها بازگشایی پاکت های الف و ب راس ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98.05.12 خواهد بود.
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 640.000.000 ریال
- تضمین مورد قبول مطابق بندهای الف، ب ، پ ، ج ، چ ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94.9.22 می باشد. تضمین ها باید حداقل سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و قابل تمدید نیز باشد.
شماره حساب شبا ir050100004001103806376029 و شماره حساب 4001103806376029 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واریز نقدی به نام شرکت تولید برق شهید مفتح همدان
ادرس الکترونیکی www.tpph.ir , mofateh|@tpph.ir
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.