ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN7C5F0X
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مناقصه اجرای دکوراسیون قسمتی از سالن اصلی مرکز

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید
نام پروژه
مبلغ برآورد اولیه تقریبی به ریال
محل تامین اعتبار شهرداری
مدت اجرای عملیات
سپرده شرکت در مناقصه به ریال
اجرای دکوراسیون قسمتی از سالن اصلی مرکز
همایش های بین المللی اصفهان 98-11-29 104.000.000.000 منطقه 6
6 ماه
318.500.000
خرید مصالح فلزی سقف مرکز همایش های
بین المللی اصفهان 98-11-30 44.000.000.000 منطقه 6 2ماه 138.500.000
خرید صفحات گچی و متعلقات دیوار و سقف سالن های جنبی مرکز همایش های بین المللی اصفهان 11-31-98
14.000.000.000 منطقه 6
2 ماه
48.500.000
تذکرات:
شرکت کنندگان ملزم به ارایه اسناد و مدارک شرکت و سوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد می باشند بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد
برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 10 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانت نامه بانکی اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به شهرداری تسلیم نماید
واجدینشرایط می توانند از 98.4.09 لغایت 98.4.17 هم روزه به جز روزهای تعطیل به حوزه معاونت عمران شهری واقع در خیابان کاوه ابتدای اتوبان دکتر چمران مراجعه و با ارایه معرفی نامه کتبی شرکت و سایر مدارک نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید لازم به ذکر است کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شرکت کننده تایید مهر وامضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد خود نماید
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98.4.18 می باشد بدیهی است دریافت پاکت بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد
حضور نماینده تام الاختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفی نامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی پاکت ها جهت ارایه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت عمران شهری الزامی است
شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است
برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپردهآنان به تریتب ضبط خواهدشد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی HTTP://WWW.ISFAHAN.IR مراجعه نمایند
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.