ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN9Q4L8B
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده براده مس..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شرایط شرکت در مزایده 1 - 98/07 ؟ 1- شرکت کنندگان باید این فرم (شرایط شرکت در مزایده) و فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده را تکمیل و مهر و امضا نموده و به همراه فیش واریزی به حساب شماره 158484678 بانک راه و یا حساب شماره 0100728103001 بانک صادرات به نام شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان در پاکت قرار داده و تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 98.4.10 به امور بازرگانی تحویل نمایند. لطفا مشخصات و شماره تماس بر روی پاکت قید شده و بصورت دربسته تحویل گردد 2- پیشنهادات رسیده تا یک هفته پس از آ[رین مهلت مناقصه مفتوح و نتایج تا ده روز پس از بازگشایی پاکتها شفاها اعلام و واگذاری فروش پس از اخذ مجوزات لازم متعاقبا ابلاغ خواهد شد ضمنا سپرده نفرات غیر برنده اواخر تیرماه آزاد خواهد شد و مزایده به صورت غیر حضوری می باشد 3- به پیشنهادات واصله که قیمت پیشنهادی پایین تر از قیمت پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 4- به پیشنهادات ناقص، مشروط، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 5- بهای پیشنهادی براساس واحد و به صورت مشخص و خوان و دور از هرگونه ابهام و کلی گویی باشد 6- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 7- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان فروش ضایعات آزاد نخواهد شد بدیهی است سپرده برنده تا پایان قرارداد و حمل کالای مورد مزایده نزد شرکت باقی و سپرده نفرات دوم و سوم پس از عقد قرارداد با نفر اول آزاد خواهد شد 8- در صورتی که برنده اول از حمل خووداری نماید سپرده وی به نفع شرکت ضبط و در صورت استنکاف نفرات دوم و سوم از انجام معامله به همین نحو عمل خواهد شد 9- بارگیری ، حمل و انتقال به خارج از شرکت از قبیل: کاربر، بالابر، جرثقیل، کامیون و غیر به عهده برنده خواهد بود 10- نحوه خروج و انتقال اجناس مورد مزایده و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود 11- مسئولیت عملکرد پرسنل تحت نظر و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود 12- برنده مزایده حق واگذاری به غیر را ندارد 13- پس از مشخص شدن نتایج مزایده و عقد قرارداد با برندگان، برندگان مزایده به مدت یک هفته مهلت دارند تا کل مبلغ کالای مورد مزایده را به حساب شرکت مقره سازی صدف گستر واریز نمایند 14- مدت مقرر جهت خروج جنس مورد مزایده توسط برندگان طی نامه اعلام خواهد شد که در صورت تاخیر در حمل کلیه و یا قسمتی از اقلام خریداری شده در خصوص سپرده طبق دستور کمیسیون ضایعات اقدام خواهد شد و در صورت تمدید زمان بارگیری به نسبت آن برای ایام اضافی حق انبارداری محاسبه و دریافت خواهد گردید 15- بارگیری در روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 13 به صورت جاروکش خواهد بود 16- پیشنهادات واصله از طرف نهادهای انقلابی ادارات و موسسات دولتی در شرایط مساوی اولویت خواهد داشت 17- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به طور یکجانبه اختیار کامل داشته و برای پیشنهاد دهندگان حقی ایجاد نمی نماید 18- در حین بارگیری استفاده از تجهیزات ایمنی از قبیل کفش کار، دستکش کار و کلاه ایمنی و... توسط برندگان مزایده الزامی است 19- به پیشنهاداتی که مشخصات کامل شرکت کننده و امضا در کلیه برگه ها درج نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 20- از برندگان مزایده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون اخذ خواهد شد 21- به همراه داشتن کپی کارت ملی در هنگام ارایه پاکت به این شرکت الزامی است ردیف شرح کالا واحد سنجش تعداد/ مقدار تقریبی 1 براده مس کیلوگرم 22 2 ضایعات برنج کیلوگرم 500 3 ضایعات سنگ الماسه کاسه ای عدد 20 4 ضایعات پایه پلاستیکی با بوش برنجی - معادل 217 یلوگرم برنج و 282 کیلوگرم پلاستیک عدد 2450 5 مهره برنجی معادل 76 کیلوگرم عدد 4000 6 ضایعات آهن کیلوگرم 2000 7 ضایعات بیگ بگ کیلوگرم 300 8 ضایعات کارتن و کاغذ کیلوگرم 150 9 اقلام و لوازم یدکی مازاد مطابق لیست پیوست 10 بالکلی سوراجین عقیق کیلوگرم 50000 11 ضایعات پلاستیک کیلوگرم 50 12 ضایعات نایلون کیلوگرم 100 میزان سپرده (ریال): 52.000.000 توضیحات: قیمت های ارائه شده بدون لحاظ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تلقی گردیده و در صورتحساب نهایی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و اخذ خواهد شد وب سایت http://www.iran-transfo.com
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.