ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN8O0C3L
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

تجدید مناقصه خرید ورق ضد سایش

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی ؟
شماره 97/10 - نوبت اول
با موضوع خرید ورق سایش
1-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۲– نشانی دستگاه مناقصه گذار : بندر عباس - کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن ۱۰-۳۳۵۹۲۲۰۱ (076)
3 - موضوع مناقصه : خرید ورق ضد سایش
4 -مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 688.000.000 ریال که به صورت فیش واریزی یاضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گذار و یا انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،مصوب ۱۳۷۶)
5- قیمت اسناد و شماره حساب:ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره شبا IR150100004001088604023107 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه حساب 4001088 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
6- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 98.04.12 لغایت پایان وقت اداری 98.04.20
7- مهلت تحویل اسناد: مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98.05.05
8- مکان دریافت و تحویل اسناد بندر عباس - کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - دبیرخانه کمیسیون معاملات
9- زمان و محل بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات الف و ب راس ساعت 11 صبح مورخ 98.05.06 و بازگشایی پاکات ج رأس ساعت 10 صبح مورخ 98.05.13 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
10- نشانی سایت شرکت www.PGSEZ.ir
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.