ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN5S9T4B
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
از ۵ روز پیش تا ۱ روز آینده
ایران - تهران

آگهی ارزیابی کیفی خرید PLATE

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان ؟ شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد کالاهای موضوع بند یک آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تولید کننده / تامین کننده کالا واجد شرایط خریداری نماید. 1- موضوع مناقصه الف) شرح مختصر کالا شماره مناقصه شرح مختصر کالا تعداد برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ریال RNL-9848018-MH خرید PLATE 8 قلم 7.983.000.000 399.150.000ب) شرایط متقاضی: - داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی و سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه ـ داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است. - داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعلام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم - توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در صورت تائید در ارزیابی کیفی مناقصه گران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 123402/ ت مورخ 94.9.22 2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزا: شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند واقع در استان مرکزی، اراک کیلومتر 20 جاده بروجرد 3- مهلت، محل دریافت و تحویل فرم های استعلام ارزیابی کیفی: متقاضیانی که دارای شرایط اولیه مندرج در بند ب بوده و آمادگی لازم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم 3 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز کاری ضمن ارسال تقاضای شرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر 33672013-086 فرم های استعلام ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.IKORC.IR دریافت و براساس آن مدارک لازمه را تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده CD به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند. 4- زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط متقاضیان : زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه می باشد. ضمنا محل تحویل یا ارسال لوح فشرده CD حاوی فرم ها و مدارک تکمیل شده به نشانی اراک ـ کیلومتر 20 جاده بروجرد ـ سه راهی شازند ـ شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند ـ اداره تدارکات و امور کالا ـ ساختمان ب ـ طبقه همکف اتاق 118 ـ کد پستی 41111-38671 تلفن 33492840 - 33492833- 086 می باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داه نخواهد شد. ضمنا دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. لازم به ذکر است دستگاه مناقه گازار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف 1 ماه نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود. توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم می بایست 2 برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه صرفا بر روی لوح فشرده CD درج و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند. این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان از شرکت هایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. آدرس اینترنتی WWW.IKORC.IR آدرس و تلفن :مرکزی, مرکزی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.