ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN2J7E5C
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده 7 عدد میزکار آهنی مستعمل و...نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:1DD84684446840C98FFB1A0C2E27D1F9
تاریخ صدور:1398.03.08
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت دوم
در پرونده اجرائی کلاسه 971086 و به موجب اجرائیه صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محکوم علیه شرکت یونوبتن محکوم است به پرداخت مبلغ 73.094.940 ریال در حق محکوم له آقای حسین فدائی و پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده : اموال توقیف شده واقع در هشتگرد بعد از تهران دشت جنب شرکت چینه ، شرکت یونوبتن شامل : 7 عدد میزکار آهنی مستعمل و 1 عدد چهارپایه بزرگ پروفیل جمعاً به ارزش 73.000.000 ریال معادل هفت میلیون و سیصد هزار تومان برآورد و اعلام می گردد..نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ 98.03.25 از ساعت 11 صبح الی 12 در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید .
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-دهقان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.