ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN4V5S0X
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده واگذاری اقلام شامل فاوا، آماد همگانی و

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: فرماندهی آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا/ رشت
آگهی مزایده ؟
این فرماندهی در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید. داوطلبین می توانند پس از انتشار این آگهی با هماهنگی در ساعات اداری از تاریخ 98.04.09 تا حداکثر 98.04.16 جهت بازدید به آدرس رشت - میدان هفت آذر -فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت/ پشتیبانی مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مزایده و برگه پیشنهادی اقدام نمایند
شماره تلفن های تماس
33338273-013 داخلی 36266 شهری 09125414424
ردیف
مشخصات اقلام
توضیحات
1
فاوا

مخابراتی 74 قلم مشتمل بر 237 عدد/ دستگاه
رایانه ای: 14/چهارده قلم مشتمل بر 180 عدد/ دستگاه
2 آماد همگانی
275/ دویست و هفتاد و پنج قلم مشتمل بر 4060 عدد/ دستگاه
3 آماد فنی
آماد فنی: 87/ هشتاد و هفت قلم مشتمل بر 359 عدد دستگاه
4 داغی ترابری

9 /نه قلم مشتمل 36 عدد / دستگاه
5 مهندسی 205/ دویست و پنج قلم مشتمل بر 913 عدد / دستگاه از قبیل کندانسور، چیلر، کمپرسور، تهویه و غیره
6 آهن آلات قراضه
به میزان موجود
توضیحات:
1- جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 9 صبح مورخه 98.04.18 در دفتر پشتیبانی فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا/ رشت برگزار می شود.
2- بهای پیشنهادی باید از نظر مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت سربسته تسلیم گردد
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل 10 % قیمت پیشنهادی می باشد که باید به حساب سپرده وجوه مشخص دارایی فرماندهی آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم ندجا رشت 5151574412009 نزد بانک سپه شعبه بلوار امام خمینی واریز گردد
نداجا مختار است در راستای صرفه و صلاح خود، نسبت به فروش واگذاری اقلام به صورت یکجا به یک نفر یا به صورت تفکیکی به چند نفر که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه کنند اقدام نماید
5. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده می باشد و نداجا در رد یا قبول پیشنهادات به هر نحو که صلاح بداند مختار است
هزینه مالیات بر ارزش افزوده 9% کل قیمت تمام شده می باشد که توسط نفر برنده به حساب وجوه مشخص دارایی اموزش تخصص های دریایی باقر العلوم قید شده در بند 3 واریز میگردد
هزینه درج اگهی روزنامه هابه عهده برنده مزایده میباشد
اقلام به صورت کل یا مجزا به فروش می رسد
تمام اوراق مزایده باید از سوی متقاضیان با قید جمله قرائت شده مورد قبول است امضا گردد
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.