ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9O8X5V
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه... - نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ؟
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد با استناد مجوز شورای سازمان موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای انجام و نسبت به انتخاب پیمانکار (بهره بردار) واجد صلاحیت اقدام نماید
عنوان سپرده شرکت در مزایده ریال
نوبت آگهی
مزایده تجدید مزایده
مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابانهای ولیعصر غربی و شرقی ، دهخدا ، پاسداران ، بلوار امام خمینی آیت اله طالقانی 32.058.000

*
مزایده فروش ضایعات آهن آلات
مطابق اسناد
*
مزایده بهره برداری از جایگاه cng امام علی ع 150.000.000 * از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل ظرف مدت ده روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد مالی سازمان مراجعه نمایند (تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم 98.3.18
مهلت قبول پیشنهادات ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 98.3.29 در محل دبیرخانه سازمان می باشد
هزینه آگهی و کارشتاسی به هر تعداد نوبت به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت نقدی و با واریز به حساب 010578913006 نزد بانک ملی بنام سازمان مدیریت حمل و نقل بوئین زهرا امکان پذیر است
هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد و یا واریز مبلغ مزایده نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.