ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1B7T0J
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فضاهای مازاد...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده
اداره آموزش و پرورش صوفیان در نظر دارد فضاهای مازاد خود را (سالن های ورزشی امام خمینی (ره) صوفیان- افضلی صوفیان- صدیقی نظرلو) از طریق مزایده و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اانجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکرونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند
موضوع مزایده: سالن های ورزشی بصورت بندهای الف - ب- ج - د می باشد
الف- تاریخ انتشار اسناد سامانه ساعت 16 مورخه 98.05.02 لغایت 98.05.10 ساعت 14:30
ب- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 17 مورخ 98.05.02 لغایت 98.05.10 ساعت 12
ج- مهلت ارایه پیشنهاد قیمت و عودت اسناد از ساعت 18 تاریخ 98.05.02 لغایت ساعت 15 مورخه 98.05.10
د- تشکیل جلسه مزایده جهت تعیین برنده ساعت 10 روز شنبه مورخ 98.05.12
هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد و شرایط عمومی و خصوصی مندرج می باشد که جز لاینفک قرارداد خواهد بود
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای الف: آدرس صوفیان - خیابان معلم اداره آموزش و پرورش صوفیان - اتاق کارشناسی پشتیبانی و تعاونی رفاهی تلفن تماس 42520158 - 041 سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 - 85193768
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.