ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1H5I7G
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش 86 عدد فرم بدون چهارچوب درب آهنی انباری

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/30

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول

در پرونده اجرائی کلاسه 970485و به موجب اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محکوم علیه شرکت تعاونی مسکن مهر هسا محکوم است به پرداخت مبلغ 94/242/572 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای ایوب رجبی فرند جلال و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده(بررسی های کارشناسی):

در اجرای قرار کارشناسی صادره نخست ساعت 11:30 روز سه شنبه تاریخ 1398/04/18 به محل دپو اقلام واقع در شهر جدید هشتگرد - فاز 7 -بلوار میعاد - نبش 4 راه یاسین - کارگاه هسا 5 مراجعه شد و آلات مورد بازدید و معاینه فنی قرار گرفت.اقلام توقیفی شامل 86 عدد فرم بدون چهارچوب درب آهنی انباری به ابعادm 0/7*2/3 در فضای باز محوطه پروژه موجود بود. لازم به ذکر است در زمان بازدید امکان وزن کشی دقیق وجود نداشته ولی به طور تقریب وزن کل حدود kg3500 می باشد.در ارزیابی صورت گرفته نمیتوان به طور کامل از هزینه های بالادستی ساخت نظیر طراحی جوشکاری و برشکاری و .... .آن صرف نظر کرد ولی قیمت هر کیلو واحد آن با احتساب بخشی از هزینه ها به قرار هر کیلو 45/000 ریال و جمعا برای وزن محاسباتی حاصله ارزش پایه کارشناسی کل 157/500/000 ریال معادل پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان برآورد و اعلام می گردد. نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ 98/05/12 از ساعت 11 صبح الی 12 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید ./ن مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-دهقان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.