ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1Z7Q7T
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش 7 باب سوله

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
این شرکت درنظردارد نسبت به فروش 7 باب سوله موجود در محوطه کارگاه تیرسازی چهچکور از طریق برگزاری مزایده عمومی 1مرحله ای اقدام نماید . از علاقمندان به شرکت در مزایده فوق دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
www . setadiran . ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 3.000.000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها شرکت برق منطقه ای هرمزگان از تاریخ 98.4.4 لغایت 98.4.10 اقدام و یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت نمایند .
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد . لازم است در صورت عدم عضويت قبلی شرکت کنندگان در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امطار الکترونیکی اقدام نمایند .
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4 -۳۳۳۳۱۷۰۰-۰۷۱ داخلی2045 (آقای عباسی) حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ، فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .
ضمنا" تاکید می گردد علاوه بر بارگزاری اسناد مزایده بصورت امضاء یا مهرشده ، تضمین شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ، می بایست یک نسخه استاد به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مزایده به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
توضیحات:
۱- قیمت پایه : 25.397.444.000 ریال با مهلت پرداخت یک ماهه از تاریخ ابلاغ .
۲- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 1.270.000.000 ریال که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع فروشنده و علاوه بر بارگزاری در سامانه ستاد ) به همراه سایر اسناد در روز برگزاری مزایده تسلیم دبیرخانه مزایده گزار گردد.
۳- به پیشنهادات مشروط ، مبهم . مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهدشد
4- حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تاساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ 98.4.25و بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۱ صبح همان روز دردفترامور تدارکات و قراردادهای این شرکت می باشد.
- آگهی ما درسایت ( www. setadiran . irقابل مشاهده می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.