ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9U2N3E
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش 4 ورق 10 میل بطول هر کدام 6 متر و عرض 1/5 متر

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: عبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان محلات

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
مزایده نوبت دوم (اموال منقول)

به موجب دادنامه شماره9609978660100538صادره از شعبه اول دادگاه عمومی محلات و پرونده اجرایی شماره971065 خواهان رحمت اله عرب و خوانده شرکت راه و ساختمان سوغه با مدیریت آرش آزادی بخواسته مطالبه طلب به مبلغ 158/750/000 ریال و پرداخت مبلغ 7/837/500 ریال نیم عشر و معرفی وتوقیف ورقهای روی باسکول کارخانه آسفالت متروکه به آدرس حومه روستای نخجیروان روبروی درب اصلی شهرک صنعتی شهید حبیبی و کارشناسی توسط کارشناس ورقهای موصوف بشرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است ورقهای مذکور در مورخه98/5/7 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خ آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد.

مورد مزایده :ورق باسکول به شرح کارشناسی زیر

1) 4 ورق 10 میل بطول هر کدام 6 متر و عرض 1/5 متر :که به مبلغ 19 میلیون تومان برآورد و ارزش گذاری گردیده است.

آدرس و تلفن :مرکزی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.