ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN4W9L7V
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش 10عدد تیرآهن ناودانی ویک نبدیل میلگرد 16 (نوبت دوم )

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810463863800009
شماره پرونده:2E49D5E2BDDE416883FAEAF31CBEA957

تاریخ صدور:1398/04/12

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهر بابک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی


آگهی مزایده (نوبت دوم )


باسلام-در پرونده کلاسه 970923 شرکت ابنیه آبیدر محکوم است به پرداخت 82953840 ریال در حق حسن دادالهی که محکوم له تقاضای توقیف و مزایده و فروش 10عدد تیرآهن ناودانی ویک نبدیل میلگرد 16 متعلق به محکوم علیه که پس از توقیف توسط کارشناس قیمت هر کیلو تیرآهن ناودانی به مبلغ 58000ریال وقیمت یک نبدیل میلگرد 16 به مبلغ 238000000ریال ارزیابی گردیده تاریخ مزایده و فروش 1398/5/5ساعت 8 الی 11 در محل اجرای احکام تعیین لذا از اشخاصی که خواهان شرکت در مزایده و خریداری اموال مورد مزایده می باشند دعوت به عمل میاید ضمن هماهنگی با این اجرا و بازدید از اموال درخواست و پیشنهاد خود را به همراه ده درصد از مبلغ ارزیابی شده در پاکت دربسته در تاریخ مقرر فوق تحویل اجرای احکام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اموال به بالاترین پیشنهاد تعلق می گیردو چنان چه شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته شده و ظرف مهلتی که این اجرا تعیین نماید نسبت به پرداخت مبلغ مزایده اقدام ننمایند مورد مزایده به نفر بعدی واگذار و مبلغ تودیع شده پس از کسر هزینه های قانونی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.