ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9A6U5K
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش یک دستگاه اکسترود به همراه وان و پایه قرارگیری وان و...مرحله دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/16

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش ایوانکی/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول - مرحله دوم

با توجه به اجرائیه صادره له آقای محمد گل محمدی و علیه آقای حسن غلامی محکوم به پرداخت مبلغ 241/536/976 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، در تاریخ 98/05/08 روز سه شنبه ساعت 12 در ادرس ایوانکی-بلوار آیت اله طالقانی-پشت کلانتری-پارکینگ وحدت از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل مینماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده را پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

1-یک دستگاه اکسترود به همراه وان و پایه قرارگیری وان و کلیه متعلقات مستعمل به ارزش قیمت پایه 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال).

2-یک دستگاه کشش به همراه جمع کن و قرقره و مارک زن و کلیه متعلقات مستعمل به ارزش قیمت پایه 100/000/000 ریال (صد میلیون ریال).

3-یک دستگاه جرثقیل دستی 2 تن نصب شده بر روی پایه متحرک (دروازه ای) ارتفاع 2/5 متر و دهانه 3 متر به ارزش قیمت پایه 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال).

4-یک عدد میز کار فلزی به ابعاد 1*8/.*2 متر به ارزش قیمت پایه 2/000/000 ریال ( دو میلیون ریال).

5-یک دستگاه تابلو برق دارای سیستم اندازه گیری و کلید استپ استارت مستعمل به ارزش قیمت پایه 5/000/000 ریال (پنج میلیون ریال).

6-یک عدد وان فلزی چرخدار به همراه پمپ به ارزش قیمت پایه 5/000/000 ریال ( پنج میلیون ریال).

7-یک عدد پله فلزی از پروفیل آهنی به ارزش قیمت پایه 750/000 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون ریال).

8-یک عدد چهارپایه فلزی کوچک به ارزش قیمت پایه 500/000 ریال (پانصد هزار ریال).

9-سه حلقه سیم مسی افشان به ارزش قیمت پایه 3/000/000 ریال (سه میلیون ریال).

10-یک عدد دو شاخه فلزی به ارزش قیمت پایه 200/000 ریال (دویست هزار ریال).

جمع کل اقلام فوق به مبلغ 191/450/000 ریال میباشد.
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.