ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8D3N8M
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش یکدستگاه مخزن ذخیره اب بامقطع بیضوی و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/11

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

درپرونده کلاسه 960036 شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک بر اساس مفاداجرائیه شماره9510422295100112 مورخ 95/03/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کهریزک 1 محکوم علیه شرکت سیمرغ پاسارگاد بامدیرعاملی رضا اصلاحی محکوم است به پرداخت مبلغ168،382،000 تومان به عنوان محکوم به درحق شهرداری کهریزک ، با توجه به معرفی توقیف اموال محکوم علیه که عبارت است 1- یکدستگاه مخزن ذخیره اب بامقطع بیضوی ازجنس گالوانیزه سفید به ضخامت ورق4 میلیمتر بظرفیت17000 لیتربه رنگ قرمز جهت حمل اب قیمت(ریال135،000،000)2-یک عددمحفظه یااتاقک فلزی به ابعاد2x2 متربه ارتفاع تقریبی 3 متربرنگ قرمزازجنس ورق گالوانیزه سفید بضخامت 1 میلیمتر قیمت (20،000،000 ریال)3- یکدستگاه پمپ بظرفیت ابدهی2/5 اینچی مارک روبین ساخت چین قیمت(15،000،000 ریال)4-یک دستگاه پمپ اتش نشانی مارک روزنباور مدلr165 به شماره بدنه65420 به همراه شیرالات کامل وکنترل پانل بانضمام گیجهای مربوط ساخت کشوراتریش باقابلیت ابدهی 1650 لیتردردقیقه وفشار10 بار نصب شده روی پالت قیمت (240،000،000 ریال)- یکدستگاه ptoمارکpowauto مدلa162 شماره سریالe7453 ساخت استرالیا منصوبه روی شاسی کامیون بشماره پلاک شهربانی914ع73 ایران22 (مستعمل،سالم ودرحال کار) قیمت(30،000،000 ریال) جمع کل ارزیابی دستگاها(440،000،000 ریال) پشت طوسی می باشدکه درادرس کهریزک ساختمان انبارشهرداری کهریزک است لذا مقرر شد ملک موصوف در تاریخ 1398/05/12از ساعت 13/00الی 14/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری کهریزک بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، متقاضیان جهت شرکت در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .

سیدمصطفی موسوی

مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.