ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8D9T2F
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش یخچال12فوت امرسان و...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810462605100051
شماره پرونده:7F0A7252B392456F910335CB57E41AD4

تاریخ صدور:1398/04/03

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال

«نوبت اول »

درپرونده کلاسه فوق اجرائی آقای بالعلی صحبتلو محکوم به پرداخت مبلغ 31/430/000ریال بابت اصل خواسته وسایر هزینه های اجرائی وخسارت تاخیر تادیه در حق خواهان آقای عزیز مهر ارصلانی ومبلغ 5در صد محکوم به نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1398/4/22روز شنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت 10 صبح به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

1-یخجال12فوت امرسان

2- تلویزیون 21 اینج

3- تلویزیون ccc

4-کمد چوبی ضایعات

5-مبل 8 نفر ضایعات

6-کولر ابی

7-فرش ماشینی ضایعات

8-دوچرخه اسقاطی

9-دوچرخه کوچک اسقاطی

10-حدود 30 گونی لباس ضایعات

12-و یک سری آشغال که در حیاط موجود بود

13-میز تلویزیون شکسته

14- چهارپایی چوبی

15- نردبان فلزی

16 موکت ضایعات

طبق نظریه کارشناسی با توجه به اینکه همگی اقلام ضایعات می باشد کل اقلام جمعا به قیمت 10/000/000ریال ارزیابی گردیداست

فلذا کل اقلام قیمت پایه 10/000/000ریال
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.