ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6V2P9B
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش کپسول هوا و...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:DC74A04F781549019ED432251EB74D20

تاریخ صدور:1398/04/12

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اشکذر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
«آگهی مزایده»

به استناد پرونده کلاسه 930278 و 930068 و 920046 این اجرا محکوم علیه حمیدرضا توکل و شرکت پوریا سازه یزد محکوم علیه به پرداخت مبلغ 14/930/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گریده که اموال محکوم علیهما شامل کپسول هوا ، دریل و غیرو توسط کارشناسان رسمی دادگستری باتوجه به بررسیهای به عمل آمده 1- کپسول هوا به مبلغ 4/300/000 ریال 2- دریل ایستاده قدیمی 47/500/000 ریال 3-دستگاه جوشکاری پارس به مبلغ 28/500/000 ریال 4- ترانس جوشکاری پارس مدل ام جی 500 به مبلغ 3/500/000 ریال 5- تیرآهن بال پهن سوله ای 55 اچ حدود شش متری پانزده شاخه به مبلغ هر کیلوگرم 45/000 ریال 6-تیرآهن بال پهن سوله ای 55 اچ دوازده متری دو شاخه به مبلغ هرکیلوگرم 65/000 ریال براورد که جهت ادای دین محکوم علیه در تاریخ 1398/05/01 ساعت 10-09 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10% از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب سیبای 1291285860002 نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز و فیش آن ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند. بدیهی است مزایده از مبلغ اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد. ضمناً تقاضاهایی که فاقد فیش سپرده باشند بدون اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان مدت مزایده درب پاکتها باز و مبلغ پیشنهادی آنها قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد %

حمیدرضا کمالیان

دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان اشکذر
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.