ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN7J5M9C
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش پنج تن آهن آلات وضایعات

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810463863800004
شماره پرونده:5B568AB7C94240EFA91C4937BB3F9C3E
تاریخ صدور:1398.03.12
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهر بابک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده (نوبت اول)
باسلام-در پرونده کلاسه 970044 شرکت ابنیه آبیدر محکوم است به پرداخت 56062000 ریال در حق محمود احمدی که محکوم له تقاضای توقیف و مزایده و فروش پنج تن آهن آلات وضایعات متعلق به محکوم علیه که پس از توقیف توسط کارشناس جمعا به مبلغ 105000000 ریال ارزیابی گردیده تاریخ مزایده و فروش 1398.4.5ساعت 8 الی 11 در محل اجرای احکام تعیین لذا از اشخاصی که خواهان شرکت در مزایده و خریداری اموال مورد مزایده می باشند دعوت به عمل میاید ضمن هماهنگی با این اجرا و بازدید از اموال درخواست و پیشنهاد خود را به همراه ده درصد از مبلغ ارزیابی شده در پاکت دربسته در تاریخ مقرر فوق تحویل اجرای احکام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اموال به بالاترین پیشنهاد تعلق می گیردو چنان چه شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته شده و ظرف مهلتی که این اجرا تعیین نماید نسبت به پرداخت مبلغ مزایده اقدام ننمایند مورد مزایده به نفر بعدی واگذار و مبلغ تودیع شده پس از کسر هزینه های قانونی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.