ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN3N5V2S
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش ویترین سفیدرنگ و...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810467893100012
شماره پرونده:C8A6DE231A734EDAA2547286A4F48E90

تاریخ صدور:1398/03/29

شعبه صادر کننده:شعبه 31 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مشهد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 31/972015 صادره از سوی شعبه 167 شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه اقای روح اله عجم محکوم به پرداخت 20/060/590 ریال در حق اقای حسین غلامی قصر چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است حسب تقاضای محکوم له اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/04/26 از ساعت 12/30 الی 13 ظهر در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی حد فاصل 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید اموال داده شود .ضمنا حداقل 10 درصد از بها فروش مال مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است :

1.ویترین سفیدرنگ 2. ترازوی دیجیتال مستعمل 3. میز فلزی دو طیقه 195*95 4.پاتیل گرد مستعمل 80*80

5. کمد دو طبقه مشکی رنگ فلزی 95*42 6. ملاقه 7. هم زن دستی فلزی 8.کمچه دستی 9. جاسینی فر 70*60

10.تلوزیون سامسونگ پلانو آ2 11.دستگاه تساب باکس 12. میز کوچک 85*50 13.میز استیل 90*190

14.زیر پایی 110*68 15.زیر پایی115*65 16.صندلی گردان 17. تابلو نءون {کیک و کلوچه داغ}

18.گاز سفید تک شعله 19. یخچال آزمایش که توسط کارشناس به مبلغ 7/150/000 ریال ارزیابی گردید.

منشی شعبه 31 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مشهد -چوپانی

استان خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قره نی - بین قره نی 24-22

آدرس و تلفن :خراسان رضوی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.