ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9M3L3Z
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش مقدار 20320 کیلو ضایعات ورقی دم قیچی و پرس شده

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درپرونده کلاسه 98122-98119 اجرائی به محکومیت شرکت روغن نباتی جهان به مبلغ حدودا350/000/000 ریال درحق اقایان مصطفی رهبر زارع و اسمعیل جعفریان که باتوجه به عدم پرداخت اموال شرکت توقیف و با توجه و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت فروش انجام نداده اند ولذا اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ روز 1398/5/5 شنبه در محل دفتر شعبه ویژه اراء اداره کار راس ساعت11صبح به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات مال مورد مزایده :

مقدار 20320 کیلو (بیست تن و سیصد و بیست کیلو)ضایعات ورقی دم قیچی و پرس شده که به علت انبار بدون سقف کاملا زنگ زده است که از قرار هرکیلو 22/000 ریال که ارزش کل اموال 447/040/000 ریال ارزیابی میگردد.

آدرس و تلفن :زنجان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.