ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9I6Z1X
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش مقدار حدود 16 تن میلگرد مازاد و ضایعاتی

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 (شیراز) در نظر دارد مقدار حدود 16 تن میلگرد مازاد و ضایعاتی در انبار سیوند و حدود 4 تن در انبار فسا را از طریق مزایده به متقاضیان به فروش رساند. قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم میلگرد 32000 ریال می باشد. متقاضیان می توانند ضمن مراجعه در ساعات اداری به انبارهای سیوند و فسا جهت بازدید پیشنهادها خود را طی سه فقره پاکت نمونه (الف) فیش واریز مبلغ 32.000.000 ریال به حساب شماره 4001060006376565 - 17010000 نزد بانک ملی مرکزی به عنوان سپرده شرکت در مزایده
نمونه (ب) تصویر کد ملی - شناسنامه - مجوز فعالیت - آدرس و کد پستی - کد اقتصادی - گواهی مالیات بر ارزش افزوده
نمونه (ج) نرخ پیشنهادی طبق فرم شرایط مزایده
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شماره 1098001033000001 ثبت و اصل مدارک را به امور قراردادهای این شرکت واقع در شیراز حافظ ساختمان شماره یک تحویل نمایند.
پیشنهادهای فاقد سپرده و مشروط قابل قبول نمی باشد
تاریخ انتشار در سامانه ستاد 98.5.8
مهلت دریافت اسناد 98.5.10 لغایت 98.5.15
مهلت ارسال پیشنهادها 98.5.10 لغایت 98.5.19
زمان اعلام برنده مزایده : پس از دریافت پیشنهادها کتبا به افراد شرکت کننده اطلاع داده می شود
شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 3
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.