ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9F1V8G
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش مقدار تقریبی 7/5 تن میلگرد ساختمانی قطر 16 - نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810462648500024
شماره پرونده:9016F1105D7E4B84826D5CB4FA8FC517

تاریخ صدور:1398/04/05

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
متن آگهی:

مزایده دوم

مزایده در خصوص پرونده کلاسه 970721محکوم له پرونده ویدا عباسی به طرفیت محکوم علیه شرکت فولاد شمس سپهر ب ، نسبت به اموال منقول ذیل واقع درحسن آباد -شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان بلوار استقلا نبش خ میخک اول شرکت فولا شمس سپهر

عبارت است :

مقدار تقریبی 7/5 تن میلگرد ساختمانی قطر 16 ساخت فولاد شمس سپهر از قرار هر کیلو 39500 ریال که جمعا" به مبلغ 296،250،000 ریال جهت پایه مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است

مزایده در روزشنبه به تاریخ 5/ 5 / 98 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

مدیر دایره اجرای احکام مدنی دادگاه بخش فشافویهآدرس و تلفن :تهران
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.