ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6X3G9O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش لوله داربستی نمره 6 بتعداد 28 شاخه 420 کیلوگرم و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندپی شرقی درنظردارد درپرونده کلاسه 970051 اجرا محکوم له آقای سید محمد سیدیان علیه مطهر احمدپور جهت وصول محکوم به اموال ذیل 1-لوله داربستی نمره 6 بتعداد 28 شاخه 420 کیلوگرم به قیمت فی 35000 ریال مجموع 14700000 ریال 2-بست داربستی 9 عدد با یک عدد مانشن 10 عدد فی 50000 ریال مجموع 500000 ریال 3- لوله نمره 8 سیاه یک شاخه 6 متری 50 کیلوگرم فی 20000 ریال مجموع 1000000 ریال 4-قوطی 4*8 دوشاخه و 2*4 یک شاخه 50 کیلوگرم فی 20000 ریال مجموع 1000000 ریال 5- درب نرده ای 2*3 با کلاف 4*4 وشبکه 2*2 75 کیلوگرم فی 20000 ریال مجموع 1500000 ریال 6-مخزن آب استیل پایه دار 40 لیتری 500000 ریال 7-کپسول هوا 40 لیتری 2 عدد فی 3000000 ریال مجموع 6000000 ریال که کلیه وسایل ارزیابی شده فوق بمبلغ 25200000 ریال میباشد را ازطریق مزایده در مورخه 1398/5/13 روز یکشنبه رأس ساعت 11 صبح با قیمت پایه 25200000 ریال بفروش برساند لذا ازمتقاضیان درخواست میشوددرمورخه فوق جهت خرید در دفتراجرای احکام دادگاه بندپی شرقی حضور بهم رسانند ودرضمن ده درصد از بهاءفی المجلس اخذ ومابقی ظرف یکماه اخذودرصورت انصراف پس ازکسر هزینه اجرایی به صندوق دولت ضبط خواهد شد ومشتریان میتواند پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده بازدیدنمایند./

حسین لطفی -رئیس اجرای احکام بندپی شرقی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.