ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9T6K2N
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش لوازم مستعمل اداری و ضایعات آهن... تجدید

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ؟
مزایده گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاه
موضوع مزایده : فروش لوازم مستعمل اداری و ضایعات آهن و الکتروپمپ و کابلهای فروسوده و...
مبلغ برآورد اولیه : 7.507.048.000 ریال
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 375.352.400 ریال
مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ 98.4.11 وقت اداری
تاریخ تسلیم پاکات به دبیرخانه منطقه با اخذ رسید: 98.4.22 تا ساعت 13/30
زمان جلسه توجیهی و همزمان بازدید حضوری برای شرکت کنندگان: 98.4.17 ساعت وقت اداری
زمان جلسه ساعت 10 صبح سالن کنفرانس این شرکت
الف: نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار شرکت در مزایده : یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی و به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو طبفه بانک ملت 9200030494 با شناسه 30450 نزد بانک ملت
بعد از انتشار نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد مزایده از سایتهای HTTP://MONAGHESE.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR و یا بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد مزایده از دستگاه مزایده گزار اقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعیین شده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات به صورت سربسته به دبیرخانه این منطقه به آدرس دستگاه مزایده گزار اقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعیین شده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سربسته به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمانشاه کدپستی 6714799519 اقدام و رسید دریافت نمایند
زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 98.4.22 راس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس منطقه به آدرس فوق می باشد
تضمین شرکت در مزایده باید به مدت سه ماه از آخرین تاریخ تسلیم پیشنهاد تا تاریخ 98.7.21 معتبر باشد تضمین مطابق فرمت تحویلی در اسناد ارائه گردد
زمان بازدید روز دوشنبه مورخ 98.4.17 بعد از جلسه توجیهی آماده پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان می باشند
تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصویر اساسنامه و گواهی تغییرات جهت شرکتها در زمان تحویل اسناد الزامیست
ارایه گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی برای شرکت کنندگان الزامیست
لازم به ذکر است اجناس در محل مزایده بصورت مشاع مفروز می باشد
کلیه کسورات قانونی برگزاری مزایده در صورت تمایل شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات حضور یابند
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.