ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6M9X2O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش فروش اجناس اسقاط (پایه چوبی، آهن آلات ..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت اول
مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
شماره مزایده
موضوع مزایده
سپرده شرکت در مزایده ریال
98/2 فروش اجناس اسقاط (پایه چوبی، آهن آلات، سیم مسی، انواع کنتور و کابل آلومینیوم خودنگهدار و کت اوت و برقگیر)
پیوست اسناد مزایده میباشد
مهلت دریافت استاد مزایده از تاریخ 98.04.16 لغایت 98.04.22
تاریخ بازدید از اجناس: 98.04.23 لغایت 98.04.30
محل دریافت اسناد مزایده :
الف: اهواز ، امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و قراردادها تلفن 33334039-061
اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد
تاریخ تحویل پاکت های مزایده : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98.05.01
محل تحویل پات های مزایده: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107
تاریخ گشایش پاکت های مزایده: روز شنبه مورخ 98.05.05 ساعت 14
مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال واریز به حساب 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید
به پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین های مخدوش، تضمین های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد امضا مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است
انتشار نوبت اول 98.04.16
نوبت دوم 98.04.17
آدرس و تلفن :خوزستان, -
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.