ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN7U7F3O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش ضایعات آهن آلات

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت اول
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوئین زهرا
در نظر دارد باستناد مجوز شورای سازمان موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای انجام و نسبت به انتخاب پیمانکار بهره بردار واجد صلاحیت اقدام نماید
ردیف
عنوان
سپرده شرکت در مزایده ریال
نوبت آگهی
مزایده تجدید مزایده
1 مزایده فروش ضایعات آهن آلات مطابق اسناد *
2 مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک بوئین زهرا برای 6 ماه شمسی 108.000.000 * از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد مالی سازمان مراجعه نمایند
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 98.5.8
مهلت قبول پیشنهادات ساعت 13 روز شنبه مورخه 98.5.20 در محل دبیرخانه سازمان می باشد
هزینه آگهی و کارشناسی به هر تعداد نوبت به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا به صورت نقدی با واریز به حساب 0105789013006 نزد بانک ملی به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بوئین زهرا امکان پذیر است
هر گاه برندگان نوبت اول دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و یا حاضر به واریز مبلغ مزایده نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است
عیسی عشرتی سرپرست سازمان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.