ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN3S2G9P
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی61فرعی از 2841اصلی و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/25

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
اگهی مزایده مال غیر منقول (نوبت دوم)

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد درخصوص پرونده کلاسه970961 شش دانگ پلاک ثبتی61فرعی از 2841اصلی بخش 3کرمان متعلق به شرکت تعاونی اسلامی خدمات کشاورزی 12فروردین بامشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند:

1-آدرس ملک:کرمان-بلوار شهید صدوقی-نبش خیابان چاپ علوی-پمپ بنزین 12فروردین

2- مشخصات ثبتی ملک: پلاک ثبتی61فرعی از 2841اصلی بخش 3کرمان

3-وضعیت ملک بدین شرح است:عرصه به مساحت2270/89متر مربع و اعیان اداری در دو طبقه مساحت154متر مربع و 18متر مربع موتور خانه و220متر مربع پمپ بنزین ومحوطه

1-تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل

:یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریانَ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری 9-تجهیزات برق اضطراری شامل :دیزل ژنراتوربا قدرت نامی 40HPمدل:ECO32-32-35/4و1500دوردارای تابوی برق و تابلوی استارت اتوماتیک و دیگر تجهیزات 10-هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات

با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ملک 101/341/000/000 که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.جلسه مزایده درروز شنبه مورخ98/05/19 راس ساعت 10صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرابرگزار می گرددطالبین شرکت در مزایده می توانند تا5روز قبل از مزایده ازملک مذکور بازدیدو در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی بمبلغ10/134/100/000 ریال با شناسه واریز 97387000047501212 به حساب شماره2171293951000سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته و تا قبل ازساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند.بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت بالاتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معاملات معارض نخواهد داشت .برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.