ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN5L5I5X
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش شاسی جلو بیل تراکتوری مدل 399 به رنگ زرد ، طول حدودی 5/2 متر " دو جفت و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش محمدیار

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی
آگهی مزایده

در پرونده کلاسه 980018 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش محمدیار محکوم علیه رستم صیادی محکوم است به پرداخت جزای نقدی به میزان 7/205/750 تومان در حق آقای محمد قاسم پور گلی گردیده است ،لذا در راستای استیفای محکوم به اموال ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد.

مورد مزایده :

1- شاسی جلو بیل تراکتوری مدل 399 به رنگ زرد ، طول حدودی 5/2 متر " دو جفت جمع پایه کارشناسی دو جفت 12/000/000ریال 2-شاسی جلوی بیل تراکتوری مدل 299 بصورت مستعمل ، یک جفت قیمت پایه کارشناسی 2/500/000ریال 3- حصار تریلی پشت تراکتور ساخته شده از آهن نبشی و توری در چهار قطعه؛ مجموعا 12 متر مربع قیمت پایه کارشناسی 15/000/000 ریال 4-رینک چرخ جلو تراکتور بصورت مستعمل به قطر 52*58 سانتیمتر ، به تعداد دو عددقیمت پایه کارشناسی مجموعا 6/000/000ریال

آبزار آلات فوق ( 4 قلم ) توسط کارشناس رسمی به مبلغ 35/500/000 ریال( سه میلیون و پانصدو پنجاه هزار تومان ) قیمت گذاری شده است.

جلسه مزایده:

مزایده مورخه 1398/05/13ساعت13 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش محمدیار برگزار خواهد شد.طالبین می توانند قبل از جلسه مزایده باهماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند ، مزایده بصورت حضوری بوده و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود ، متقاضیان شرکت در جلسه مزایده مکلفند مبلغ 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی به شماره حساب 2171290139008واریز واصل فیش را در جلسه مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل نموده تا اجازه شرکت درمزایده به انها داده شود و الباقی را در صورت برنده شدن ظرف یکماه پس از تاریخ مزایده پرداخت نماید.در صورت انصراف برنده مزایده،مبلغ پیش پرداخت به نفع دولت ضبط ومسترد نخواهد شد.لازم بذکر است کلیه هزینه های انتقال مال مورد مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.


مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش محمدیار –فاطمه محبت خواهآدرس و تلفن :آذربایجان غربی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.