ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN4K0V9I
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش سه عدد تانکر

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درپرونده کلاسه 960264 و محکوم علیهم اقایان سید ابوالفضل و سید امیر حمزه موسوی در پرونده ی شعبه ی 4 متضامنا محکوم به پراخت مبلغ 1/600/655/886 ریال شده اند و در پرونده ی اجرایی 960265 مربوطه به شعبه ی 11 فقط اقای سید حمزه موسوی محکوم به پرداخت مبلغ 1/976/557/142 ریال شده اند در سه عدد تانکر توسط خوانده جهت اخذ محکوم به معرفی گردیده و توسط کارشناس محترم دادگستری هر سه عدد تانکرها کلا به قیمت 730/000/000 ریال ارزیابی شده اند و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1398/04/15 روز شنبه در محل اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان راس ساعت11صبح به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. مشخصات اموال مورد مزایده

1- تانکر مخزن استیل ایستاده دو جداره بظرفیت 5000 لیتر همزن ( الکتروگیر بکس ) ترمومتر ساخت شرکت ارتا استیل بتعداد دو عدد جمعا به قیمت 500/000/000 ریال و 2- تانکر مخزن ایستاده دو جداره بظرفیت 5000 لیتر الکترو موتور یک یک کیلو وات ترمومتر و دو عدد شیر تخلیه ساخت شرکت سوت ماشین به تعداد یک عدد یبه قیمت 230/000/000 ریال که هر سه تانکر کلا به قیمت پایه 730/000/000 ریال ارزیابی شده است .


بهروز سفالی - دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 11 محاکم عمومی حقوقی زنجان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.