ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN2I6Z4O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش دستگاه خاموت زن برقی مستعمل و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/12

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه های970358و 970353 له خانم مژده گودرزی و محمد مریخ علیه شرکت توسعه فناوری های نوین عمران،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 128/040/783 ریال به عنوان محکوم به در حق خانم مژده گودرزی و مبلغ 68/742/085 ریال در حق آقای محمد مریخ و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 2/000/000 ریال در حق صندوق دولت، به همین منظور اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل نگهداری اموال در محل کارگاه ساختمانی واقع در وردآورد، بلوار اردستانی، بالاتر از چهارراه دانش، خیابان آینده، جنب ساختمان املاک شهر، پروژه نظامی مهندسی یاس می باشد.مشخصات اموال به شرح ذیل است: 1-دستگاه خاموت زن برقی مستعمل به تعداد 7 عدد، به قیمت هر عدد 25/000/000 ریال و قیمت کل 175/000/000 ریال، 2-منبع فلزی 6000 لیتری به تعداد دو عدد به قیمت هر عدد 20/000/000 ریال و قیمت کل 40/000/000 ریال، 3-کابل فلزی 7 رشته و قرقره چوبی به تعداد یک عدد به قیمت هر عدد 5/000/000 ریال، 4-رمپ آهنی به تعداد دو عدد مجموعاً 400 کیلوگرم به قیمت جزء 30/000 ریال و قیمت کل 12/000/000 ریال، که قیمت مجموع اموال جمعاً به میزان 232/000/000 ریال می باشد که اموال موصوف بابت محکومیت محکوم علیه به پرداخت جمعاً مبلغ 223/282/868 ریال مقرر است مورخ1398/05/06ساعت09:30 الی 10:30 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به نشانی: تهران،تجریش، خیابان فناخسرو به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه 101 مجتمع قضایی عدالت تهران
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.