ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1K6O4O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش حدود 1/5 تن ضایعات آهنی شامل 10 پایه فلزی یک خرک و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810462624200023
شماره پرونده:4160DCD537B34541B4FB21E69BEA49E6

تاریخ صدور:1398/04/05

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول

در پرونده اجرائی کلاسه 971093 و به موجب اجرائیه صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محکوم علیه شرکت نوشا پلاستیک محکوم است به پرداخت مبلغ 88/859/339 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای علیرضا معمر فرزند اسد اله و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده :

اموال توقیف شده واقع در شهرک صنعی هشتگرد فاز 1 خیابان چهارم شرکت نوشا پلاستیک : 1- حدود 1/5 تن ضایعات آهنی شامل 10 پایه فلزی یک خرک با پایه ناودانی نمره 10 به ارتفاع تقریبی 4 متر و تعدادی چهاریایه و قفسه ضایعات همگی آهنی متشکل از پروفیل و قوطی که قیمت واحد هرکیلو آن صرف نظر از هزینه های بالادستی ساخت و ... . 24/000 ریال و در زمره ضایعات نیمه سنگین قرار می گیرد و جمعا برای 1500 کیلوگرم وزن تخمینی 36/000/000 ریال برآورد می گردد. لازم به توضیح است که وزن تقریبی و محاسباتی است لازم است پس از انجام تشریفات مزایده و در زمان بارگیری وزن دقیق به دست آید و بر اساس قیمت واحد اعلامی محاسباتی منظور گردد. 2- تعداد 90 کیسه 20 کیلوگرمی مواد مشکی رنگ پلی پروپیلن گرید gb2 4080 ساخت درخشان سازه dep سال ساخت 1389/10 به قرار هر کیلو 80/000 ریال و جمعا 144/000/000 ریال 3- تعداد 10 کسه 25 کیلوگرمی رنگ مواد مستر بج برند گرانول تابان 4 کیسه 25 کیلوگرمی زرین abs magnum * 3 کیسه 25 کیلوگرمی پلی ایلن سنگین مواد سفید hdpe یکی ساخت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 2 کیسه دیگر تایلندی پردانسیته همگی به قرار هر کیلو 100/000 ریال و جمعا به ارزش 42/500/000 ریال لذا با در نظر گرفتن جمیع و عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش پایه مزایده مجموع اقلام بالا 222/500/000 ریال تعیین و برآورد و اعلام می گردد./نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ 98/04/26 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید ./ن

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-دهقان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.