ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9R5K6M
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش تعداد65پالت فلزی ازجنس قوطی آهن

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/11

شعبه صادر کننده:شعبه 5 اجرای احکام حقوقی ویژه اداره کار شهرستان شیراز (اجرای احکام حقوقی 9 سابق)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بموجب پرونده اجرائی به کلاسه961085 محکوم له: حبیب جعفری سروستانی تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز/اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه :شرکت صنایع بسته بندی شیراز نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده و به همین سبب در روزشنبه مورخ 98/04/29 ساعت 09 صبح الی 10ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 45175000 ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت اول می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید .
اموال مورد مزایده عبارتند از :1- تعداد65 پالت فلزی ازجنس قوطی آهن
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.