ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN7J5G0Q
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش باکس به ابعاد سطح مقطع 400*440*450 طول 7100 و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810460004500007
شماره پرونده:27BE5AD50A4044AC9014CFEA16BE399E

تاریخ صدور:1398/04/12

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له مهدی غفرانی علیه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 نظام مهندسی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 599/047/870ریال بابت محکوم به و پرداخت نیم عشر اجرایی به همین منظور اموال متعلق به محکوم علیه شامل پایه سازه های فولادی ضایعاتی برشی به شرح ذیل به منظور تودیع محکوم به توقیف و مورد ارزیابی قرار گرفته است. محل اموال به نشانی اتوبان آزادگان- جاده شمس آباد بعد از زیرگذر اتوبان ساوه – ابتدای جاده کوره های آجرپزی سمت چپ – پلاک 65 درب سبز – رنگ انبار غفرانی می باشد. 1-باکس به ابعاد سطح مقطع 400*440*450 طول 7100 و ضخامت ورق 25 میلی متر به تعداد 3 عدد. 2-باکس به ابعاد سطح مقطع 300*340*350 بطول 7100 و ضخامت 15 میلیمتر به تعداد 7 عدد. با توجه به عدم کاربرد اقلام فوق به صورت کامل و آماده به عنوان ضایعات آهن در نظر گرفته می شود. قیمت کارشناسی به ازای هر کیلوگرم 31/500 ریال (سی و یک هزار و پانصد ) و وزن کل اقلام 19030 کیلوگرم بوده و مبلغ تقریبی کل 599/445/000= 19030*500/31 (پانصد و نود و نه میلیون و چهاصد و چهل و پنج هزار ریال) اعلام می گردد و مقرر است در مورخ 1398/05/08 ساعت 11:00 الی 12:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد طالبین 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده جهت بازدید به این اجرای احکام مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه 101 مجتمع قضایی عدالت تهران
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.