ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN4Z0T7A
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: اگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی و ضایعات آهن آلات شبکه بهداشت و درمانی دلفان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان شبکه بهداشت و درمان دلفان درنظردارد اموال اسقاطی شبکه بهداشت دلفان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود با توجه به متن این اگهی و سایر اسناد نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند
نحوه دریافت اسناد مزایده
متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98.4.10 تا 98.4.18 می توانند به طریق زیر اقدام نمایند
مراجعه به امور کارپردازی ستاد شبکه بهداشت و درمان دلفان یا سایت دانشگاه www.lums.ac.,ir مراجعه نمایند
نحوه ارائه پیشنهادات
پیشنهادات و سایر اسناد مزایده در مهلت زمانی مقرر در 98.4.10 تا پایان وقت اداری 98.4.18 به واحد حراست شبکه بهداشت و درمان دلفان تحویل داده میشود
نشانی مزایده گزار دلفان - ستاد شبکه بهداشت و درمان
نکته 1 اسناد مزایده باید توسط متقاضی متهر و امضا شود
نکته 2 لازم است متقاضیان عزیز تا روز اخرین مهلت فوق جهت اطلاع از اخرین تغییرات به امور حقوقی شبکه یا سایت دانشگاه به نشانی www.lums.ac.ir مراجعه نمایند
نکته متقاضیان گرامی پیشنهادات خود را در برابر اخذ رسید به واحد حراست شبکه تحویل نمایند
زمان ومکان افتتاح پاکات
زمان پیش بینی جهت افتتاح پیشنهادات 98.4.19 راس ساعت ده دفتر ریاست شبکه می باشد
زمان ومکان ارائه پیشنهادات

زمان از تاریخ 98.4.10 تا پایان وقت اداری 98.4.18
مبلغ نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده
مبلغ تضمین برابر 10000000 ریال میباشد
نوع و چگونگی ارائه تضمین نوع و چگونگی ارائه تضمین مبلغ فوق به صورت ارائه فیش واریزی به شماره حساب 5107784174 نزد بانک ملت بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان در پاکت الف تامین گردد
نکته در قسمت نام پرداخت کننده فیش واریزی می بایست نام شخص و شرکت مزایده گزار بعنوان یک شخصیت حقوقی قید شود
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.