ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9I0C3O
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش آهن آلات (نبشی و پلیت) قرقره های فلزی

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده عمومی فروش کالا شماره 98/101 ؟
شماره مزایده در سامانه ستاد 1098001262000001
1- نام و نشانی مزایده گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به نشانی اهواز، امانیه، خیابان فلسطین صندوق پستی 1373-1365 کد اقتصادی 7698-3167-4113 تلفن 2-33369001 دورنگار 33336405 و آدرس وب سایت WWW.KZREC.CO.IR
2- موضوع مزایده: فروش آهن آلات (نبشی و پلیت) قرقره های فلزی در ابعاد مختلف (مازاد) سیم آلومینیوم با مغزی فولادی (اسقاط) و سیم فولادی (اسقاط)
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید مبلغ مندرج در جدول آگهی را به عنوان سپرده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به یکی از روشهای ذیل در وجه شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان تهیه و ارائه نماید الف) ضمانتنامه بانکی معتبر (طبق نمونه موجود در پیوست شماره 2 اسناد مزایده) ب. واریز وجه نقد به حساب شماره 4001122006377264 و شبا شماره IR820100004001122006377264 و شناسه شماره 947228500124204001122006377264 به نام تمرکز وجوه سپرده بودجه شرکتهای دولتی - شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه بانکها
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پس از پرداخت وجه شرکت در مزایده به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 4001122004023175 و شبا شماره IR710100004001122004023175 و شناسه شماره 339122057228500890000000000909 به نام تمرکز وجوه حق انشعاب و سایر درامدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه بانکها و نیز دریافت اسناد از طریق سامانه با در دست داشتن تاییدیه واریز وجه جهت بازدید از کالاهای مورد مزایده از تاریخ 98.5.1 الی 98.5.8 در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به نشانی اهواز
بلوار گلستان ساختمان پنج طبقه آب و برق خوزستان طبقه اول امور تدارکات شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان اتاق شماره 135 تلفن 33369244 مراجعه نمایند ضمنا مبلغ واریز شده قابل برگشت نمی باشد
5- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد بمزایده و مطالعه آنها باید قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به بارگزاری مدارک تا ساعت 19 مورخ 98.5.13 اقدام نموده نسبت به تکمیل محتویات پاکتهای الف و ب انها را به صورت دربسته در پاکت تحویل اسناد مزایده قرار داده و نیز قیمت پینشهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در پاکتهای دربسته حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98.5.14 به اداره دبیرخانه شرکت به آدرس اهواز، بلوار گلستان، ساختمان شماره دو شرکت شرکت برق منطقه ای خوزستان (جنب ساختمان 5 طبقه طبقه همکف تحویل داده و رسید دریافت نمایید.
تذکر مهم: به پیشنهادات مشروط، مخدوش، ناقص، مبهم، فاقد سپرده شرکت در مزایده، بدون قیمت، بدون امضا و مهر شرکت و یا اثر انگشت و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم است تمامی مراحل برگزاری مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد
6- زمان و محل بازگشایی پاکتهای حاوی اسناد مزایده: جلسه افتتاح پاکتها راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98.5.15 در محل سالن کنفرانس شرکت برق منطقه ای خوزستان واقع در اهواز، بلوار گلستان، ساختمان شماره 2 (جنب ساختمان 5 طبقه آب و برق خوزستان) برگزار می گردد و مزایده گران حقیقی شخصا یا با معرفی وکیل رسمی و ارائه کارت ملی ورسید مربوط به تحویل اسناد مزایده و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه ممهور به مهر شرکت و رسید مربوط به تحویل اسناد مزایده و مستندات قانونی در جلسه شرکت نمایند. برنده مزایده پس از جلسه مذکور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد اعلام میگردد
توجه : قابل ذکر است در صورت مغایرت قیمت پیشنهادی ارائه شده و مدارک بارگزاری شده در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ملاک عمل سامانه مذکور خواهد بود
7- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده درج شده است.
ردیف شرح کالا
تعداد /مقدار تقریبی
واحد کالا وضعیت کالا
وجه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ریال
1 قرقره فلزی در سایزهای مختلف 161 عدد مستعمل و ضایعات 48.300.000
2 آهن آلات (نبشی و پلیت 180.000 کیلوگرم مستعمل 216.000.000
3 سیم آلومینیوم با مغزی فولادی 250.000 کیلوگرم مستعمل 680.500.000
4 آهن آلات (نبشی های دفورمه ، پلیت ، لوله ، تور و ورق فولادی 45.000 کیلوگرم ضایعات 45.000.000
5 سیم فولادی (شیلد وایر 40.000 کیلوگرم مستعمل 56.000.000محل نگهداری کیلومتر 10 جاده اهواز - امیدیه بعد از پلیس راه - انبار 46 ts
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.